Uudised

Maaülikool sai kutse andja õiguse

29. märtsil esmakordselt kogunenud Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu andis kutse andja õigused Eesti Maaülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile ja Tallinna Tehnikakõrgkoolile. Rõiva- ja Tekstiililiit võitis kutse andja konkursi rõivatootmise ja tekstiilitööstuse kutseala kutsetele ning sai kutse andmise õiguse järgmiseks viieks aastaks.

Kooli lõpetajatele avaliku konkursita kutse andmise õiguse andis kutsenõukogu Eesti Maaülikoolile diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 esmase kutse andmiseks. Tallinna Tehnikaülikoolile anti õigus anda diplomeeritud biomeditsiinitehnikainseneri, tase 7 esmase kutse, Tallinna Tehnikakõrgkoolile õmblustehnoloogi, tase 6 ja konstruktor-modelleerija, tase 6 kutse. 

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise kutsenõukogu loodi käesoleva aasta alguses töö lõpetanud kutsenõukogude baasil ning sinna kuuluvad Eesti Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liidu, Eesti Inseneride Liidu, Eesti Masinatööstuse Liidu, Eesti Mehaanikainseneride Liidu, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu, Eesti Trükitööstuse Liidu, Eesti Väikelaevaehituse Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Innovatiivsete Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskus IMECC/IMECC OÜ, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Rektorite Nõukogu, SA Innove ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad.

Kutsenõukogu on  Kutsekoja juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma valdkonnas. Kutsenõukogu kinnitab kutsestandardeid ja annab kutse andmise õigusi, kinnitades kutse andmise korrad ja tasu suurused ning langetab muid kutsealast tegevust ja arendamist puudutavaid otsuseid.  


Autor: Kutsenõukogu