Uudised

Äriideede konkurss Tärkav idu

Majandus- ja sotsiaalinstituut kutsub kõiki maaülikooli ettevõtlikke üliõpilasi osalema äriideede konkursil „Tärkav idu“ 13. mail kell 13.00 maaülikooli aulas.

Äriideede konkursi „Tärkav idu“ eesmärgiks on julgustada tudengeid algatama lennukaid ideid, leidma uusi põnevaid seoseid teaduse, tehnoloogia ja ettevõtluse vahel ning neid ideid ellu viima. 
Pakume ettevõtlikele noortele konkursi raames välja valitud 3 meeskonnale/ideele väikest rahalist toetust ning suurepärast võimalust koos juhendajatega ja ärimentoritega oma perspektiivikat ideed arendada, et esitada see äriideede ja projektide konkursile KALEIDOSKOOP ning teha ettevalmistusi oma idee ellu viimiseks. 
Tärkav idu konkursile ootame osalema kõiki EMÜ tudengeid!
Tingimused:
- Äriidee esmakordne esitlus peab toimuma käesoleva konkursi raames.
- Konkursile saab vabas vormis avaldusega registreeruda võistkond, kuhu kuulub 1-5 tudengit.
- Registreerumisel (hiljemalt 9. mail) tuleb esitada lühikokkuvõte äriideest ühel A4-l. Kokkuvõte peaks lisaks toote või teenuse kirjeldamisele sisaldama ka turu (klientide ja nende vajaduste) kirjeldust ning omapoolsete tugevuste (konkurentsieeliste) esile toomist idee elluviijana.
- Oma ideid tuleb žürii ees esitleda.
Võistluskorraldus:
Esitluseks žürii ja teiste üritusel osalejate ees on aega kuni 3 minutit. Seejärel tuleb 5 minuti jooksul vastata žürii liikmete küsimustele. Esitluseks on soovitav kasutada  slaide.
Žüriisse kuuluvad ülikooli ja ettevõtluse tugistruktuuride esindajad ning ettevõtjad: Mait Klaassen (EMÜ rektor), Harri Tallinn (Ajujahi tiimijuht), Margus Hendrikson (Tartu maavalitsuse osakonnajuhataja), Roomet Sõrmus (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja), Raimond Tamm (SA Tartu Teaduspark juhatuse liige) ja Maret Ahonen (TÜ Ideelabori juht).
Auhinnad on välja pannud Eesti Maaülikool, Tartu Maavalitsus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.
Toredast konkursist on oodatud osa võtma kõik EMÜ tudengid, ka need kellel sel aastal veel ei ole oma ideed!

Registreerumine ja lisainfo: jyri.lehtsaar@emu.ee
Konkurss toimub projekti „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ raames.