Uudised

Konverents: Põllumajandussektor vajab enam innovatsiooni ja nutikaid lahendusi 

20.-21. aprillil toimub Tartus Agroforum Mare Balticum, kus tänavu arutatakse, kuidas säilitada põllumajanduse efektiivsus üha karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes. Konverentsil osalevad 18 riigi delegatsioonid. 

„Viimastel aastakümnetel on keskkonnanõuded üha karmistunud ja see seab meie ette tõsise küsimuse, kuidas nendes tingimustes tagada põllumajanduse kestlikkus,“ ütles Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen. „Küsimus seisneb ju selles, kui kaugele saame keskkonnanõuetega minna säilitades samal ajal konkurentsivõimelise põllumajanduse.“

Konverentsi toob kokku Läänemeremaad ja idapartnerlusriigid, et ühiselt arutleda põllumajandussektori kitsaskohtade üle nii poliitikute, ettevõtjate kui ka teadusasutuste vaatevinklist.

Maaeluministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Ruve Šanki sõnul on tänavu konverentsi keskmes innovatsioon põllumajanduses. „Täpsemalt keskendutakse konverentsi ettekannetes innovaatiliste lahenduste rollile põllumajandussektori arendamisel,“ selgitas Šank. „Konverentsil püütakse leida vastus, kas nutikas ja keskkonnasõbralik lähenemine on õige tee põllumajanduse säästliku intensiivistamise jaoks ja kas see tagab kvaliteetse toidu tootmise jätkusuutlikkuse ning turvalisuse.“

Konverentsil osalevad 18 riigi delegatsioonid (sh Läti, Leedu, Valgevene ja Moldova asepõllumajandusministrid) ja Euroopa Komisjoni, ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Läänemeremaade nõukogu esindajad. Konverentsi modereerib Prof. Allan Buckwell Euroopa Keskkonnapoliitika Instituudist.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool, Maaeluministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu, Eesti Idapartnerluse Keskus ja Maaelu Edendamise SA koostöös Peterburi Agraarülikooliga.

Lisainfo konverentsi kohta http://agroforum.emu.ee/agroforum

Videoülekannet saab jälgida aadressil http://video.emu.ee.