Uudised

Maaülikooli rakendusuuring pälvis rahvusvahelist tunnustust

Maailma juhtiva, praktiseerivatele loomaarstidele suunatud teadusajakirja Veterinary Record käesoleva aasta 11. numbris avaldati Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professori Andres Valdmanni ja Eesti Maaülikooli 2015. aastal lõpetanud loomakasvatusmagistri Ats Raua artikkel „Comparison of a lateral flow milk progesterone test with enzyme immunoassay as an aid for reproductive status determination in cows“.

Artikli autorid hindasid lateraalse voolu ehk immunokromatograafilisel tehnoloogial põhineva piima progesteroonisisalduse määramise kiirtesti usaldusväärsust lehmade sigimisseisundi kindlakstegemiseks. Saadud tulemusi võrreldi Andres Valdmanni väljatöötatud monoklonaalsel antikehal põhineva kvantitatiivse piima progesteroonisisalduse määramise ensüümimmunoloogilise meetodiga. Viimane on rahvusvaheliselt tunnustatud meetod, mis on lisaks maaülikoolile teaduskoostöö korras kasutusel ka Norra eluteaduste ülikoolis (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) ja Cornelli ülikoolis USA-s. Munasarjahormooni progesterooni määramist kasutatakse loomakasvatuses ja veterinaarmeditsiinis selleks, et varakult leida mittetiinestunud lehmi, kinnitada innatunnuseid ja diagnoosida munasarjahäireid.

Uuringu läbiviimise idee tekkis Valdmanni sõnul tudengeid õpetades. Endokrinoloogia õppeaine praktikumides saavad veterinaarmeditsiini üliõpilased erinevatel tehnoloogiatel põhinevate kiirtestide abil määrata piima progesteroonisisaldust ning saadud tulemuste põhjal hinnata lehmade sigimisseisundit. „Üliõpilaste küsimustele lateraalse voolu testi täpsuse ja tulemuste korratavuse kohta ei olnud võimalik vastata, sest maailma teaduskirjanduses puudus vastav tõenduspõhine teave, ning ka piimakarjakasvatajad ja loomaarstid vajasid testi usaldusväärsuse kohta tõenduspõhist infot,“ selgitas Valdmann.

Valdmann ja Raud tuvastasid, et lateraalse voolu test on usaldusväärne madalate (<2 ng/ml) ja kõrgete (>10 ng/ml) progesteroonikontsentratsioonide määramisel, kuid lehmade sigimisseisundi kindlakstegemisel oli kvantitatiivne ensüümimmuunanalüüs lateraalse voolu testist täpsem, sest see võimaldas leida rohkem mittetiinestunud lehmi. Kuidas piima progesteroonisisalduse määramist ja lateraalse voolu testi lehmade sigimisseisundi hindamiseks nutikalt kasutada, st minimaalse analüüside arvuga saada maksimaalne tulemus, vajab Valdmanni sõnul veel edaspidiseid suuremamahulisi uuringuid.

Ajakiri Veterinary Record lisab iga numbri kõige kaalukamale artiklile vastava ala spetsialistilt tellitud toimetajaveeu. Toimetajaveerus „Measuring progesterone from the milk line“ tunnustab Liverpooli ülikooli emeriitprofessor Hilary Dobson Valdmanni, tema meeskonna ja labori tööd, märkides, et nüüd omavad farmerid ja loomaarstid tõenduspõhist infot otsustamaks, kas piima progesteroonisisalduse määramise lateraalse voolu testile tasub raha kulutada.

Ajakirja Veterinary Record annab välja Briti loomaarstide ühing alates 1888. aastast. Ajakirja Veterinary Record 2016. aasta 11. number on kättesaadav aadressil http://veterinaryrecord.bmj.com/content/178/11.toc

Uuringut toetas SA Eesti Teadusagentuur ning selle põhjal valmis ka Ats Raua magistritöö.