Uudised

Eesti korraldab Euroopa Liidu loodusteaduste suurvõistlust

7.-14. maini korraldab Eesti suurimat loodusteaduste võistlust Euroopas, 14. Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi. Võistlusest võtavad osa 23 Euroopa Liidu riigi 144 teadusest huvitatud koolinoort. Nende hulgas on neli Eesti võistkonda, mille kolmeliikmelistesse tiimidesse kuuluvad õpilased Tallinnast, Tartust ja Narvast.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleri Mart Laidmetsa sõnul on Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi korraldamine Eestile suur au ja sellega kaasneb palju positiivset, mida nii koolinoored, õpetajad kui ka ühiskond laiemalt võiksid märgata ja toetada.

"See on Eesti võimalus tutvustada ja näidata enda pädevust läbi loodusteadusliku hariduse prisma. Loodusteaduste heal tasemel õpetamine on olnud Eesti haridussüsteemi traditsiooniliselt tugev külg. Tänu uutele kontaktidele saavad olümpiaadil osalevad mentorid vahetada loodusteaduste õpetamise kogemusi ja õppematerjale ning jagada parimaid praktikaid, mis toetaksid loodusteaduste integreeritud õpetamise jõudmist uuele tasemele," lisas Laidmets.

Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadi programmijuhi Karin Hellati sõnul on Eesti olümpiaadi ettevalmistustega tegelenud üle aasta, et tagada ladus korraldus võistlusnädalal ning huvitavate eksperimentide väljatöötamine.

Hellati sõnul on plaanis mitmed uuendused, mida varasematel võistlustel pole kasutatud - arvutite toomine eksperimendi tulemuste töötlemisse, varasemast erinev failihaldus žürii töös, mentorite diskussioonidel ning modereerimisel.

"Loodame, et planeeritud võimalused võetakse osalejate poolt hästi vastu. Suurimaks üllatuseks saab olema olümpiaadi toomine laboriseinte vahelt pealtvaatajate ette. Viimasel võistluspäeval, 11. mail toimub ühe olümpiaadiülesandena kõikide võistkondade võistlus Tartu ülikooli Chemicumi fuajees, mida saavad uudistada ka pealtvaatajad" rääkis Hellat.

EUSO idee elluviija ja rahvusvahelise komitee president Michael A. Cotter rääkis, et olümpiaadi ülesanded on intellektuaalsed väljakutsed, mis ühendavad loodusteaduslikke aineid, nagu bioloogia, keemia ja füüsika. Kahel võistluspäeval Tartu ülikooli laborites on meeskondadel kahe ülesande lahendamiseks aega neli tundi.

Eesti võistkonnad on olnud EUSO üldvõitjad kahel korral - 2008. ja 2012. aastal. Tänavu lähevad üldvõitu püüdma Miina Härma gümnaasiumi, Hugo Treffneri gümnaasiumi, Tallinna reaalkooli, Tallinna Inglise kolledži, Tallinna Õismäe Vene lütseumi, Tallinna Tõnismäe reaalkooli ja Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilased.

Olümpiaadi peakorraldaja on Tartu ülikool ja Tartu ülikooli teaduskoolning seda rahastab haridus- ja teadusministeerium. Ministeeriumi juurde loodud juhtkomiteesse kuuluvad veel Tallinna tehnikaülikooli, Eesti maaülikooli, teaduskeskuse AHHAA ja Tartu linnavalitsuse esindajad. Rohkem infot EUSO Eesti kodulehelt.