Uudised

Maaülikoolis toimuval konverentsil keskendutakse biomajandustehnoloogiatele

12.-13. mail toimub Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi korraldatav seitsmes rahvusvaheline konverents „Biosystems Engineering 2016“, kus käsitletakse teemasid taastuv- ja bioenergeetika, ergonoomika, toiduteaduse ja tehnoloogia, põllumajandus- ja tootmistehnika valdkondadest. Põhirõhk on sellel aastal biomajandustehnoloogiate temaatikal.

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi põllundus- ja tootmistehnika osakonna juhataja professor Jüri Olt ütles, et konverentsi olulisemateks teemadeks on sel aastal biokütuste tootmis- ja kasutamistehnoloogiad, uuteks teemavaldkondadeks on täppisviljelus, ergodisain ja agraarökonoomika.

Konverentsi põhiesinejad on Prof. Michel Eppink Hollandist, kes teeb ettekande mikrovetikate kasutamisest, Prof. Alexander Jäger Austriast, kes räägib biokütustega seotud poliitilistest piirangutest ja teaduse võimalustest antud valdkonnas, ning Prof. Linda Rose Rootsist, kes annab ülevaate ergonoomikast ja süsteemsest riskijuhtimisest, et vältida vigastusi töökohal.

Konverentsi eesmärgiks on kokku viia erinevatest riikidest pärit teadlasi ning esitleda biosüsteemide tehnoloogia arengut, samuti pakkuda võimalust ideede ja informatsiooni vahetamiseks. Üritus võimaldab kohtuda valdkonna ekspertidega ning soodustab seeläbi erinevate koostöövõimaluste teket.

Korraldajate sõnul on osalejate arv aasta-aastalt kasvanud ning sel aastal oodatakse konverentsile ligi 300 osavõtjat 32 riigist.

Konverentsi kava on leitav: http://bse.emu.ee/9.html

Lisainfo: Jüri Olt, Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi põllundus- ja tootmistehnika osakonna juhataja, tel 731 3358, 508 1671, e-post: jyri.olt@emu.ee