Uudised

Maaülikool sai õiguse anda mehhatroonikainseneri 6. taseme kutset

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu andis Eesti Maaülikoolile õiguse anda mehhatroonikainseneri 6. taseme esmast kutset.

Eesti Maaülikooli Tartu tehnikakolledži õppekava juht Heiki Lill selgitas, et kutsed lähevad järjest rohkem hinda ning varsti võib ette tulla olukord, kus inimene, kellel pole kutset, ei saa enam oma tööd teha ning peab kutset taotlema hakkama. Lille sõnul on Eesti Maaülikool hetkel ainus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6. taseme mehhatroonikainseneri esmase kutse andja. „Kuna Eesti kvalifikatsiooniraamistik on ühtsustatud Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga, annab see kutse omandanule õiguse minna mistahes Euroopa Liidu riiki ning kutse tase näitab seal ära tema kompetentsi.“ 6. taseme mehhatroonikainsener korraldab mehhatroonika seadmete ja alamsüsteemide käitamist ja osaleb uute tehnoloogiate arendamises, samuti juhib ta projekte ning valib ja rakendab uusi lahendusi. Selline mehhatroonikainsener on suuteline täitma tööülesandeid keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning võtma vastutust meeskonna liikmete töötulemuste eest.

Mehhatroonika on mehaanika-, elektroonika- ja infotehnoloogiasüsteemide samasuunalist koostoimet käsitlev tehnikavaldkond. Mehhatroonikainsenerid rakendavad kompleksselt mehaanika, elektroonika ja IT-valdkondade põhimõtteid mehhatroonikaseadmete ja -süsteemide ohutuks käitamiseks ning ökonoomsemate, töökindlamate mehhatroonikaseadmete ja -süsteemide loomiseks. Mehhatroonikainsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad kõrgtasemel automatiseeritud süsteemide, robottehnika ja tehniliste süsteemidega erinevates valdkondades.

Mehhatroonikainseneri kutse antakse Eesti Maaülikooli tehnotroonika õppekava lõpetanutele. Tehnotroonikast täpsemalt: http://www.emu.ee/sisseastujale/erialad/pohioppe-erialade-luhitutvustused/tehnotroonika/