Uudised

Nõukogu valis professoreid

26. mai Eesti Maaülikooli nõukogu istungil valiti hääletamise teel järgmised professorid:

  • Maastikuarhitektuuri professoriks Simon Bell
  • Metsakorralduse ja metsapoliitika professoriks Henn Korjus
  • Põllundus- ja tootmistehnika professoriks Jüri Olt
  • Bioenergeetika professoriks Timo Kikas.

 
Korjus (fotol) ning Kikas valiti professoriteks esmakordselt. Professorite ametiaeg algab 1. septembrist 2016.a.