Uudised

Maaülikooli lektorist sai Euroopa diplomeeritud spetsialist lemmikloomade kardioloogia alal

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kardiopulmonoloogia lektor Paul F. Mõtsküla sooritas edukalt Euroopa Veterinaar-Sisehaiguste Kolledži (ECVIM-CA) erialaeksami ja talle omistati esimesena Eestis Euroopa diplomeeritud spetsialisti tiitel lemmikloomade kardioloogia alal (DipECVIM-CA (Cardiology)).

Eesti Maaülikooli teadusprorektor Ülle Jaakma sõnul on tegemist kõrge tunnustusega:Lemmikloomade meditsiin läheneb oma diagnostika- ja ravivõimaluste poolest järjest rohkem inimeste meditsiinile ja seetõttu vajatakse ka veterinaarias üha enam kitsama valdkonna spetsialiste. Euroopas on vastava eriala kolledži diplom kõrgeim rahvusvaheline tunnustus veterinaaria erialaspetsialistile, kusjuures ECVIM-CA on kardioloogia spetsialisti diplomi seni välja andnud vaid 60 loomaarstile terves Euroopas. Euroopa spetsialisti diplomiga õppejõu olemasolu veterinaarkardioloogia ja sisehaiguste valdkonnas on maaülikooli loomaarstiõppe arengu ja rahvusvahelistumise seisukohast väga oluline samm edasi.“

Euroopa diplomeeritud spetsialistiks saamiseks kestab spetsialistiõpe üldiselt vähemalt kolm aastat (residentuur) ning seejärel tuleb sooritada edukalt üld- ja erialaeksam. Eksami üldosa on kolmes valdkonnas (sisehaigused, onkoloogia ja kardioloogia) ühine ning selle sooritamiseks peab olema läbitud vähemalt 18 kuud residentuurist. Erialaeksamit on võimalik sooritada alles residentuuri täies mahus läbimisel, samuti on vajalik vähemalt kahe artikli avaldamine rahvusvaheliselt tunnustatud eel-retsenseeritavas erialaajakirjas. Euroopa diplomeeritud spetsialisti staatuse säilitamiseks tuleb iga viie aasta möödudes läbida atesteerimine, tõendamaks jätkuvat aktiivset praktiseerimist referentskliinikus ja/või akadeemilises keskkonnas, oma teadmiste pidevat kaasajastamist ning panustamist teadmistepõhise meditsiini arengusse omas valdkonnas. 

Paul F. Mõtsküla sooritas oma residentuuri Londoni Ülikooli Kuninglikus Veterinaarkolledžis (www.rvc.ac.uk) aastatel 2010-2013. Praegu töötab ta põhikohaga Inglismaal Anderson Moores Veterinary Specialists referentskliinikus (www.andersonmoores.com) ning viib jätkuvalt läbi õppetööd Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis südame-veresoonkonna, hingamiselundite ja neerude füsioloogia, patoloogia ning teraapia alal.

ECVIM-CA (www.ecvim-ca.org) on organisatsioon, mille peamisteks eesmärkideks on lemmikloomade sisehaigusi puudutava tegevuse arendamine ning selles valdkonnas tegutsevate arstide kompetentsi tõstmine. ECVIM-CA hõlmab endas kolme peamist valdkonda – sisehaigused, onkoloogia ja kardioloogia, ning koordineerib nendes valdkondades ka spetsialistikoolitust ja spetsialistide rahvusvahelist tunnustamist. Spetsialiseerumist muudes valdkondades koordineerivad vastavate erialade kolledžid, mille ühiseks katusorganisatsiooniks on Euroopa Veterinaaria Erialade Nõukogu (www.ebvs.eu).