Uudised

Maaülikooli külastab Heilongjiangi Teaduste Akadeemia delegatsioon

8.-9. septembril külastab Eesti Maaülikooli Hiina Heilongjiangi Teaduste Akadeemia (Heilongjiang Academy of Sciences) delegatsioon.

„Hiinas toimunud tehnoloogilised ja majanduslikud arengud on olnud tugevalt seotud sealse kõrghariduse arenguga,“ ütles Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ning lisas, et just seetõttu on kahe riigi ja kahe õppeasutuse omavaheline koostöö äärmiselt oluline. „Selline rahvusvaheline koostöö aitab kaasa inimressursi arengule, kõrgharidusteenuste ekspordi kaudu kindlasti ka riigi majandustegevuse hoogustumisele ning maine tõstmisele.“

Eesti Maaülikoolis tutvub delegatsioon kahe päeva jooksul põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi tööga. 9. septembril külastab delegatsioon Polli Aiandusuuringute Keskust, kus otsustatakse edasine koostöö marjakasvatuse, eriti just kultuurmustika, valdkonnas.

Varasemalt on Heilongjiangi Teaduste Akadeemiaga kontaktid loonud Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, kes on osalenud maaeluministeeriumi kahes ametlikus delegatsioonis visiidil Hiina.