Uudised

Uuring: jää-alune elu järvedes on üllatuslikult mitmekesine

Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse teadlased andsid omapoolse panuse ülemaailmsesse järvede jää-aluse elu uuringusse, mis näitas kätte olulised uurimissuunad, mis aitaksid jääkatte kadumisel või selle kestuse lühenemisel mõista jääkatte mõju järvede aineringetele ja toiduahelatele. Mitmed uuringu tulemused olid teadlaste jaoks üllatavad. 

Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse juhtivteadur Peeter Nõges rääkis, et paljudes riikides järvi talviti ei uurita, kuna jääalust perioodi peetakse ebahuvitavaks, sest midagi seal ei toimu. Nõgese sõnul on Eestis siiski üsna palju andmeid ka järvede talvise seisundi kohta. Limnoloogiakeskuse teadlastel Juta Habermanil, Marina Haldnal, Tiina Nõgesel ja Peeter Nõgesel oli nende andmetega võimalus osaleda järvede jääaluse ökoloogia uuringus, mis selgitas, et järvede talvine jääalune elu on üllatavalt mitmekesine ja vilgas.

Uurimuse aluseks oli 36 abiootilise ja bioloogilise näitaja suviste ja talviste väärtuste võrdlus. Teadlaste jaoks oli eriti üllatav talvine planktonirohkus: talvine fütoplanktoni hulk moodustas 16% ja zooplanktoni hulk 25% suvistest väärtustest. „Pikemad andmeread, sealhulgas ka Eesti omad, näitasid, et järvede talvine seisund mõjutab mitmete näitajate suviseid väärtusi ja ka vastupidi,“ lisas Nõges, kelle sõnul kõigutas artikkel tublisti kivinenud arusaama talvest kui igavast puhkeseisundist ja näitas kätte olulised uurimissuunad, mis aitaksid mõista jääkatte mõju järvede aineringetele ja toiduahelatele, eriti tingimustes, kus kliima soojenemise tõttu on jääkate kadumas või tema kestus oluliselt lühenemas. Uuringu tulemusi kajastava artikli põhjal valminud uudis valiti USA Teadusfondi teadusuudiste portaali Science 360 News 1. detsembri tippuudiseks.

Uuringusse oli kaasatud 62 teadlase töö enam kui sajas parasvöötme järves.

Artikkel on leitav: https://www.researchgate.net/publication/310479494_Ecology_under_lake_ice

Science 360 News uudis: https://news.science360.gov/obj/story/a34f3f43-a8be-4a4e-a01b-1e077e81ab3a/study-finds-life-under-lake-ice-complex-surprisingly-active