Uudised

Maailma Energeetikanõukogu I preemia võitis maaülikooli teadur

25. jaanuaril kuulutati Eesti Teaduste Akadeemia saalis välja Maailma Energeetikanõukogu 2016. a stipendiumi ja üliõpilastööde preemiate võitjad. I preemia (1500 eurot) võitis Eesti Maaülikooli teadur Alo Allik oma doktoritöö eest.

Doktoritöö teema oli „Hajaenergeetika lahenduse planeerimine lähtudes tuule- ja päikeseenergiast toodetud elektri kohapealse otsetarbimise osakaalu suurendamisest“. Komisjon põhjendas oma otsust töö kvaliteedi, ellu rakendatavuse ja aktuaalsusega. Taastuvenergeetika osakaal kasvab aasta-aastalt, see aga tähendab elektrisüsteemile täiendavaid väljakutseid. Alo Allik on oma doktoritöös uurinud, kuidas toodetud taastuvelektri kohapealne tarbimine neid väljakutseid lahendada või vähemalt leevendada aitaks. Komisjon soovis oma otsusega premeerida ka pingutust, mida eeldab doktorantuuri edukas läbimine.

 

Peapreemia (2500 eurot) võitis TTÜ bakalaureuseastme üliõpilane Nikon Vidjajev, kelle puhul sai otsustavaks tema panus energeetika tulevikku. Nikon on välja töötanud uut tüüpi laineelektrijaama kasuliku mudeli, mille prototüüpi hetkel ehitatakse. Varasemalt on Nikon oma leiutise eest saanud Euroopa innovatsiooniakadeemia auhinna ning ta on 2017. aasta maailmanäituse kandidaat. Maailma Energeetikanõukogu stipendiumikomisjon tõi oma otsuses välja, et valiku tegemisel hinnati tegelikku saavutust ja tehtud tööd, õppetulemused ja motivatsioonikiri olid valiku tegemisel teisejärgulised. 

II preemia (1000 eurot) võitis Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö eest Mart Raamat. Tema töö juures hinnati uudsust, eelkõige teema valikul. Töö käsitles Eesti energiajulgeolekut olukorras, kus Ida-Virumaal realiseerub paramilitaarne konflikt.

III preemia (500 eurot) võitis Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud magistritöö eest Kristjan Stroom, kes oli uurinud biometaani suurema kasutamise võimalikkust Eesti transpordisektoris.

Maailma Energeetikanõukogu stipendium anti välja teist korda, eelmisel aastal võitis stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli magistrant Raul Roots. Üliõpilastööde konkurss toimus esmakordselt.