Uudised

Rahvusvahelisel konverentsil on arutluse all bioenergeetika ja säästlik tootmine​

11.-13. mail toimub Eesti Maaülikoolis kaheksas rahvusvaheline teaduskonverents „Biosystems Engineering 2017“. Sel aastal on fookuses bioenergeetika.

“Tegemist on konkreetses biomajanduse valdkonnas Balti- ja Põhjamaades suurima konverentsiga. Juba kaheksas konverents näitab järjepidevust - ettekannete ja publikatsioonide tase on kõrge, igal aastal on lisandunud ka osalejaid uutest riikidest ja ülikoolidest,” ütles Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi direktor Margus Arak.

Tehnikainstituudi poolt korraldataval sündmusel astuvad üles 160 enam kui 30 riigi teadlast, kes esitavad oma uurimistulemusi erinevates biomajandustehnoloogiate valdkondades. Lisaks bioenergeetikale  tehakse ettekanded ka näiteks tootmistehnika, taastuvenergeetika, kütuste ja sõidukite, toiduteaduse, ergonoomika ja majanduse sektsioonides.

“Konverentsil tegeletakse ühiskonnale oluliste küsimustega nagu biokütused, taastuvenergeetika ja säästlik tootmine,” rääkis Arak.

Plenaaristungil teevad ettekandeid biokütuste kasutamise ja tootmise, põllundustehnika ja ergonoomika valdkondade juhtivad teadlased Inglismaalt, Rootsist ja Hollandist.

Lisainfot leiab: http://bse.emu.ee/