Uudised

Doktoritöö: tajutavat maastikku saab vaadelda semiosfääri, mälu ja mälestusena

Eesti Maaülikoolis tuleb 15. juunil kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Nele Nutti väitekiri „Tajutav maastik teoreetilis-metodoloogiline käsitlus maastikust“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal. Töös uuriti maastikku kui semiosfääri, maastikku kui mälu ja seda, kuidas maastik mäluna mälestusi talletab.

Vaatluse alla võeti maastiku mittefüüsiline substants. Uurimise all ei olnud Nutti sõnul see, mis on maastikku talletatud, vaid see, kuidas maastik talletava mehhanismina töötab. „Varasemad lähedastel teemadel koostatud maastikualased tööd käsitlevad maastikku ja mälu ning keskenduvad maastikku kirjutatud mineviku tuvastamisele. Mina uurin maastikku kui mälu, mis tähendab, et proovin leida viise, kuidas maastiku tajutavat poolt käsitleda,“ ütles Nutt. Ta lisas, et nagu pealkirigi ütleb, on tegemist teoreetilis-metodoloogilise käsitlusega, kuna valmis meetodit ei ole kusagilt võtta - see tuleb alles luua.

Nutt loodab, Eesti ühineb käesoleval aastal Euroopa maastikukonventsiooniga, mis võeti vastu 2000. aastal. Euroopa maastikukonventsiooni definitsiooni kohaselt tähendab „maastik“ inimese poolt tajutavat, looduslike ja/või inimtekkeliste tegurite toimel ning koosmõjul kujunenud iseloomulikku ala. Seetõttu on Nutti hinnangul väga ajakohane tegeleda täna just maastiku mittefüüsilise poolega.

Töö tulemused võimaldavad käsitleda Euroopa maastikukonventsioonis määratletud maastiku tajutavat osa, andes võtme maastiku mittefüüsilise substantsi analüüsimiseks. Tulemused on rakendatavad maastikukorraldamise, maastikukaitse, maastikupoliitikate, maastikuplaneerimise jne organiseerimisel.

Avalik kaitsmine toimub 15. juunil kell 11.15 Tartus, Kreutzwaldi 5 ruumis 1A5. Doktoritöö juhendajad on professor Juhan Maiste ja professor Zenia Kotval (Michigan State University, USA; TTÜ Tartu Kolledž) ning oponent dr. Kati Lindström (KTH Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool).