Uudised

Eesti Maaülikool valis esimesena Eestis tenuuriprofessorid

Eesti Maaülikooli nõukogu valis 25. mail ja 15. juunil tenuuriprofessorid, kes hakkavad 1. septembrist õppetoolide juhtidena viima ellu ülikooli akadeemiliste vastutusvaldkondade tegevusi.

Tenuuri näol on tegemist karjäärimudeliga, kus perioodilise hindamise järel tagatakse professori tähtajatu ametikoht.

„Sel põhimõttel strateegiliste professorite valimine paneb aluse edaspidi järk-järgult rakenduvale akadeemilisele karjäärimudelile. Alustasime akadeemilise struktuuri korrastamist rahvusvahelise traditsiooni kohaselt kõige kõrgemalt astmelt - täisprofessorite valimisest,“ ütles Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen.

Valitud professorid on ühtlasi õppetooli juhid, kes kannavad vastutust valdkonna taseme ja arengu eest nii ülikoolis kui ka riiklikul tasandil.

Esimesed eelpoolnimetatud põhimõttel valitud professorid on:

Ülo Niinemets, taimekasvatuse ja taimebioloogia professor

Marika Mänd, taimetervise professor

Alar Astover, mullateaduse professor

Kalev Sepp, keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor

Simon Bell, maastikuarhitektuuri professor

Tiiu Kull,  elurikkuse ja loodusturismi professor

Kalle Olli, hüdrobioloogia ja kalanduse professor

Hardi Tullus, metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor

Timo Kikas, biomajandustehnoloogiate professor

Riho Gross, vesiviljeluse professor

Arvo Viltrop, veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor

Mati Roasto, toiduhügieeni ja rahvatervise professor

Eesti Maaülikool on riigi ees vastutav põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ning veterinaaria valdkondade õppe tagamise eest. Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse ning on taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas.