Uudised

Teenetemärgi „EestiMAA Heaks“ said Mait Klaassen ja Rando Värnik
 

Täna, 16. juunil toimus Viljandis Ugala teatris Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumeeste suurkogu, millest võtsid osa põllumehed, toidutootjad ja maaettevõtjad üle Eesti. Suurkogu teemaks oli “Kogu tõde ühinemisest!”, mis oli kantud eesmärgist süvendada põllumeeste, toidutootjate, maamajandusettevõtjate ja metsaomanike koostööd Eesti biomajanduse valdkonna arendamisel.

„Selleks, et saavutaksime edu Eesti põllumajanduse ja laiemalt biomajanduse arendamisel, peame jõudma koos töötamisest koostööni. Viimased aastad on näidanud, et põllumajanduse esindusorganisatsioonide tihe koostöö suhtlemisel riigiga on toonud väga häid tulemusi. Põllumeeste ja maaettevõtjate jätkuv koondumine ühte tugevasse esindusorganisatsiooni loob uusi võimalusi sünergia tekkimiseks Eesti elu ja majanduse edendamisel. Ka tugevatel ühistutel on keskne roll põllumajanduse konkurentsivõime kasvatamisel,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

Maaeluminister Tarmo Tamm andis suurkogul üle 21-le silmapaistvale põllumehele ja maaelu edendajale Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja aumärgi „EestiMAA Heaks!“. 
Aumärk antakse silmapaistvate teenete eest Eesti maaelu ja põllumajanduse edendamisel, samuti panuse eest põllumajandushariduse vallas ja maakultuuri edendamisel. Hõbedast aumärgil on kujutatud Eesti põllumajanduse suurkuju Carl Robert Jakobson.

Teenetemärgiga „EestiMAA Heaks“ tunnustati järgmisi isikuid: 
1. Ago Soasepp – Eesti Põllumeeste Keskliidu esimees aastatel 1997-2000
2. Agu Sammelselg – Tammsaare OÜ tegevjuht
3. Aldo Vaan – Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse esimees, Topi talu peremees
4. Ants Puusta – Baltic Agro AS juhataja
5. Arvi Tammel – A. Tammel AS omanik, Eesti Künniseltsi asutaja ja künnimeistrivõistluste korraldaja
6. Jaak Läänemets – Põllumeeste ühistu KEVILI nõukogu esimees, Avispeamees OÜ juhataja, Uuetoa talu peremees
7. Juhan Särgava – Eesti Põllumeeste Keskliidu president aastatel 2010-2016, Saidafarm OÜ juhataja
8. Jüri Miglai – Eesti Põllumeeste Keskliidu esimees aastatel 1995-1997
9. Kaja Kärner – ERR Vikerraadio vastutav toimetaja, raadioajakirjanik
10. Kalle Hamburg – Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu esimees, Raplamaa Talupidajate Liidu juhatuse esimees, TÜ Talukartul juhatuse liige, MTÜ Eesti Kartul juhatuse esimees, Kalle Hamburgi talu peremees
11. Kalmer Märtson – Hinnu Seafarm OÜ omanik ja juhataja
12. Karin Sepp – Põlvamaa Põllumeeste Liidu juhatuse esinaine, MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige, OÜ Kuustemäe loomakasvatusjuht, Koka talu perenaine
13. Katrin Noorkõiv – MTÜ Liivimaa Lihaveis juhataja, Luha Lihatööstus OÜ juhataja, Sentafarmi perenaine
14. Mait Klaassen – Eesti Maaülikooli rektor
15. Miralda Paivel – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põllumajanduse valdkonna koordinaator, taimekasvatuse, mullaõpetuse ja väetamisõpetuse õpetaja
16. Peeter Kibe – Eesti Põllumeeste Keskliidu nõukogu esimees aastatel 1998-2002
17. Peeter Viil – Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemteadur
18. Rando Värnik – Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor
19. Toomas Kevvai – Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
20. Tõnis Blank – Eesti Põllumeeste Keskliidu büroo juhataja aastatel 2000-2002, Rapla maavanem
21. Ulve Märtson – Hinnu Seafarm OÜ omanik ja veterinaararst.Allikas: pollumajandus.ee