Uudised

Doktoritöö: Eesti maasikapõldude levinuim haigus on närbumistõbi

Eesti Maaülikoolis tuleb 20. juunil kaitsmisele põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Sayed Mahyar Mirmajlessi väitekiri “Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Töö tulemused aitavad maasikakasvatajatel valida sobivaid võtteid patogeenide kontrolli all hoidmiseks.

„Eestis on maasikakasvatuse maht aastate lõikes varieeruv, kuna kohalikule kliimale sobivate ja haiguskindlate sortide valik on piiratud. Maasikahaiguste põhjustajateks on paljud mullapatogeenid. Kõige levinum ja kõige suurema kahju tekitaja on Verticillium dahlia, mis põhjustab närbumistõbe,“ ütles Mirmajlessi. „Maasikahaiguste määramine on keeruline, kuna mulla mikrobioom on kompleksne ja haigustekitajate määramiseks sobivate meetodite valik on piiratud. Parima agrotehnoloogia leidmiseks on vajalik teada V. dahliae kogust mullas,“ lisas ta.

Töös koguti süstemaatiliselt ja analüüsiti kõiki maasika patogeenide määramiseks seni kasutatud PCR-põhiseid [polümeraasi ahelreaktsiooni]  meetodeid, täpsemalt iseloomustati rtPCR protokolle. Kogutud info alusel töötati välja rtPCR protokoll, millega määrati kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt Eesti suuremate maasikatootjate põldudelt kogutud mulla ja taime proovidest V. dahliae sisaldus.

Doktoritöö tulemused näitasid V. dahlia näitel, et rtPCR meetod on maasika patogeenide kvantitatiivseks määramiseks tundlik ja täpne.

Töös iseloomustati ka Eesti maasikapõldude seenekooslusi, mis on tähtis, et mõista paremini mulla bioloogia rolli haiguste tekkimisel ja arenemisel. T. harzianum ja G. catenulaum osutusid Mirmajlessi hinnangul headeks biofungitsiidideks, mis võimaldasid V. dahliae kasvu pidurdada.

Töös saadud tulemused aitavad maasikakasvatajal paremini määrata põllul haigustekitajaid ning valida sobivaid võtteid patogeenide kontrolli all hoidmiseks.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub 20. juunil kell 10.15 Tartus, Kreutzwaldi 5, ruumis D239. Doktoritöö juhendajad on vanemteadur Evelin Loit ja professor Marika Mänd, oponent on professor Franco Nigro (University of Bari Aldo Moro, Itaalia).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus.