Uudised

Eesti Maaülikool valib septembris uue rektori

Eesti Maaülikooli valimiskogu valib 29. septembril ülikoolile uue rektori. Kandidaate saab esitada 6. septembrini.

Vastavalt ülikooli põhikirjale võivad kandidaate esitada ülikooli akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogud, üliõpilasesindus, avalik-õiguslikud ülikoolid ja Eesti teadusasutuste nõukogud, ülikooli ametis olev rektor ja  endised rektorid.

Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.

Rektorikandidaadi ülesseadmiseks tuleb valimiskomisjonile esitada kirjalik ettepanek (otsus või esildis). Ettepanekule lisatakse kandidaadi sobivuse põhjendus koos oluliste elulooliste andmetega. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti teel) eesti keeles. Kõik dokumendid peavad olema dateeritud ja allkirjastatud ettepaneku esitaja või teda esindava isiku poolt. Paberil esitatav ettepanek edastatakse kinnises ümbrikus, millel on märksõna ”Rektorikandidaat”, ülikooli  akadeemilise sekretäri nimele Kreutzwaldi 1a, Tartu, ruum 114, või saadetakse posti teel aadressile Kreutzwaldi 1a, 51014 Tartu. 

Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 6. september 2017 kell 16.00.

Rektori valib Eesti Maaülikooli valimiskogu  29. septembril 2017.

Rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2018. aastal ja kestab viis aastat.

Täpsem teave kandidaatide esitamise ja valimise kohta ülikooli kodulehelt ja akadeemiliselt sekretärilt telefonil 7 313 063 või e-posti aadressil lea.michelson@emu.ee.​