Uudised

Doktoritööd pidevmõõtmiste kohta tulevad kuulama 30 järveuurijat kogu Euroopast

Teisipäeval, 5. septembril tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele Pille Meinsoni filosoofiadoktori väitekiri teemal “High-frequency measurements – a new approach in limnology. Pidevmõõtmised – uus lähenemine limnoloogias”. Tööst selgub, et veel seni kasutatakse paljudes järveuuringutes traditsioonilisi, aga oma olemuselt ajamahukaid ja kulukaid mõõtmismeetodeid, mis tihti ei anna piisavat ettekujutust mõõdetud näitajate ruumilisest jaotusest ja ajalisest muutlikkusest.

„Pidevmõõtmiste rakendamine, mis annab võimaluse uurida järvi sellistes ajaskaalades, mis traditsiooniliste meetoditega pole võimalikud, on mitmes limnoloogilises uurimisvaldkonnas kaasa toonud suure arenguhüppe,“ ütles Pille Meinson. Ta lisas, et sensortehnoloogiate töökindlus, täpsus ja autonoomsus on kiiresti tõusnud, hinnad aga langenud, mis muudab nad laialdaselt kättesaadavaks. Siiski tõdeb Meinson, et kuna traditsioonilistes mõõtmistes on oluline roll teadlase kogenud silmal ja kaemusel, jäävad need kaks mõõtmisviisi teineteist täiendama.

Elust võetud näidetena on töösse lisatud kaks uuringut, millest ühes kasutati veetemperatuuri ja ilmastikunäitajate pidevmõõtmisi kliimamuutuse mõju modelleerimiseks järve termilisele kihistumisele ning teises analüüsiti järvede tüübiomaseid gaasirežiimi erinevusi.

Doktoritöö üks juhendajatest, vanemteadur Alo Laas ütles, et doktoritöö kaitsmisel osaleb teiste hulgas ligi 30 järveuurijat Euroopa teadusasutustest, kes viibivad Eestis Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie Action poolt rahastatava projekti MANTEL (https://www.dkit.ie/mantel) esimesel koolitusseminaril. MANTEL projekti raames koolitatakse kaheksas Euroopa ülikoolis 12 välisdoktoranti, kelle teadustöö on seotud pidevmõõtmiste alusel tehatavate uuringutega kliimaäärmuste mõjust siseveekogudele. „Pille Meinsoni doktoritöö ja selle kaitsmine annab neile uutele noorteadlastele hea ettekujutuse nende tulevaste tööde metoodikast ja doktoritöö avalikust kaitsmisest. Eesti Maaülikooli teadurid juhendavad koostöös Barcelona Ülikooliga kahte projekti MANTEL doktoranti,” lisas Laas.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub teisipäeval, 5. septembril algusega kell 14.00 Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a, Tartu). Doktoritöö juhendajad on Eesti Maaülikooli juhtivteadur dr. Peeter Nõges ja vanemteadur dr. Alo Laas. Doktoritöö opondendiks on kutsutud Kataloonia Veeuuringute Instituudi (ICRA - Institut Català de Recerca de l'Aigua) teadur dr. Rafael Marcé.