Uudised

Eesti Maaülikooli rektori ametikohale esitati Mait Klaassen

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi nõukogu esitas valimiskomisjonile Eesti Maaülikooli rektorikandidaadiks praegu ametis oleva rektor Mait Klaasseni. Klaassen on ka ainus esitatud kandidaat.

Valimiskomisjonile esitatud ettepanekus põhjendab tehnikainstituudi nõukogu esimehena alla kirjutanud Kuno Jürjenson ülesseatud kandidatuuri järgmiselt: „Arvestades Mait Klaasseni usku Eesti Maaülikooli, tulevikku vaatava arenguvisiooni olemasolu, rikkalikke kogemusi ja tulemuslikku tööd Eesti Maaülikooli rektorina, riigikogu liikmena, maavanemana ja haridusministrina ning seoses tema autoriteediga haridusringkondades, leiab Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi nõukogu, et Mait Klaassen on väärikas kandidaat Eesti Maaülikooli rektori ametikohale.“

Rektorikandidaatide esitamistähtajaks oli tänane kuupäev, 6. september kell 16.00. Vastavalt ülikooli põhikirjale võisid kandidaate esitada ülikooli akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogud, üliõpilasesindus, avalik-õiguslikud ülikoolid ja Eesti teadusasutuste nõukogud, ülikooli ametis olev rektor ja endised rektorid.

Rektori valib Eesti Maaülikooli valimiskogu 29. septembril, sellele eelneb kandidaadi kohtumine ülikooliperega 22. septembril. 

Rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2018. aastal ja kestab viis aastat.

Valimiskomisjoni esimees on prof. Tiiu Kull (tiiu.kull@emu.ee)​