Uudised

Maaülikooli õppejõud jagas Bernis „märglabori“ läbiviimise praktilisi juhtnööre

Teist aastat oli Euroopa Koduloomade Reproduktsiooni Ühingu (European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR)) aastakonverentsi programmis töötuba „Innovations of better learning in animal reproduction“. Töötoa üheks kutsutud põhiettekandjaks oli maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi professor Andres Valdmann.

Augustis toimus Bernis 21. ESDAR konverents, kus jagati kolleegidega loomade sigimise valdkonnas õpetamisalaseid kogemusi ja innovaatilisi meetodeid. Andres Valdmanni ettekanne käsitles sigimisendokrinoloogia  laboriõpet veterinaarmeditsiini tudengitele. Valdmanni sõnul on praegu loomaarstidele ja loomakasvatajatele kommertsiaalselt kättesaadavad mitmed erinevad sigimishormoonide määramise vahendid, alates ensüümimmunoloogilisel (ELISA) või immunokromatograafilisel analüüsiprintsiibil põhinevatest manuaalsetest kiirtestidest kuni täisautomaatse proaktiivse Herd Naviagator (DeLaval) süsteemini. Viimasega tuvastatakse piimalehmade sigimisseisund farmis automaatselt ning väljastatakse kasutajale konkreetse looma sigimise korraldamise juhised. „Olen ise välja töötanud lehmapiimast sigimishormooni progesterooni määramise  ELISA meetodi, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud referentsmeetod ja teaduskoostööna kasutusel Norra eluteaduste ülikoolis (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) ja Cornelli ülikoolis USA-s,“ ütles Valdmann. „Meie uurimisrühmal on olemas piima progesteroonisisaldust määravate erinevate kommertsiaalsete testide hindamise kogemus ning me oleme uurinud, millised faktorid mõjutavad progesteroonisisaldust piimas. Koondasime oma teadmised ja oskused endokrinoloogia „märglaborisse“, kus üliõpilased saavad ise erinevate kommertsiaalsete testidega mõõta piima progesteroonisisaldust, võrrelda erinevate testide progesterooni määramise suutlikkust, interpreteerida normaalsete ja munasarjapatoloogiatega lehmade analüüside vastuseid ning kriitiliselt hinnata müüjate väiteid kommertsiaalsetele testidele omistatud „superomaduste“ kohta,“ lisas ta. Ettekanne andis kuulajatele reproduktiivendokrinoloogia „märglabori“ läbiviimise praktilisi juhtnööre.