Uudised

Maaülikoolis leiab aset teaduskonverents „Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine“

Reedel, 6. oktoobril toimub Eesti Maaülikooli aulas teaduskonverents, kus esitletakse metsanduse institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) teema „Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine“ täitmise käigus saadud esmaseid uurimistulemusi.

Projekti peamine eesmärk on uurida süsinikuringet erinevates metsaökosüsteemides ning hinnata majandamise mõju metsade süsiniku sidumisele. Katmaks metsade majandamise ning süsinikuringega seotud aspekte laiemalt, on projekti täitmisesse kaasatud Eesti metsateaduse erinevate valdkondade teadlased.

IUT on Eesti Teadusagentuuri rahastatav projekt kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse toetamiseks. Konverentsi eesmärk on tutvustada projekti tulemusi eelkõige metsandusega seotud huvigruppidele, kuid samuti laiemale avalikkusele.

Konverentsil on kavas suulised ettekanded ning metsanduse doktorantide uurimistulemusi tutvustavad poster-ettekanded.

Osavõtt on tasuta, vajalik on eelnev registreerimine.

Registreerumise link: http://www.emu.ee/ylikoolist/uudised/sundmused/konverents/
 

Lisainfo: prof. Veiko Uri, projektijuht (veiko.uri@emu.ee, tel: +372731 3111)