Uudised

Doktoritöö uuris ricotta vadakut kui laktoosi allikat

Reedel, 10. novembril tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele Anna Pisponeni filosoofiadoktori väitekiri teemal „Laktoosi klasterdumine ja kristalliseerimine: puhta laktoosi lahuse ja ricotta juustu vadaku eksperimentaaluuring ("Lactose clustering and crystallization – an experimental investigation of lactose pure solution and Ricotta cheese whey“). Töö eesmärk oli saada uusi teadmisi laktoosi kristalliseerimise eelfaasist ehk laktoosimolekulide võimest moodustada esmaseid klastreid sõltuvalt temperatuurist ja kontsentratsioonist. Samuti uuriti, kuidas mõjutavad laktoosikristallide kasvu ja lõppkuju lahuse pH ning kontsentratsioon, kristalliseerimise temperatuur ja selle alandamise kiirus.

„Viimastel aastakümnetel on tekkinud huvi ricotta juustu vadaku kui ühe vadaku liigi kasutamise kohta laktoosi allikana. Et ricotta juustu vadakust laktoosi kristalliseerimise uurimisega ei ole Eestis ega välismaal süvitsi tegeldud, pidasin uurimist äärmiselt oluliseks,“ rääkis Anna Pisponen. „Selle ebatraditsioonilise toorme uurimine aitab täiuslikumalt väärindada piimandussektoris tekkivaid kõrvalsaadusi ja vähendada keskkonnakoormust,“ põhjendas ta.

Tööst selgus, et kristallide kuju, suurust ja morfoloogiat saab kasutada laktoosi kristalliseerimisprotsessi indikaatoritena. Viimased on vajalikud ricotta juustu vadakust laktoosi kristalliseerimise tehnoloogia väljatöötamisel.

„Käesolev töö on uudne veel selle poolest, et kasutasin uurimiseks ülitäpseid mõõtmisi võimaldavat aparatuuri, millega sai määrata lausa üksiku laktoosimolekuli suurust ja jälgida lahusesse sekkumata laktoosiosakeste liitumisprotsesse. Uus meetod võimaldab saada vastuseid paljudele suhkrute kristalliseerimisprotsessiga seotud küsimustele kui ka üldisemalt kristallograafia vallas,“ lisas Pisponen.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub 10. novembril algusega kell 10.00 aadressil Kreutzwaldi 62-A201. Doktoritöö juhendaja on prof Avo Karus ja dr Väino Poikalainen ning oponent prof Anthony Paterson (Massey University of New Zealand).

Lisainfo: Doktoritöö autor Anna Pisponen (anna.denissova@emu.ee, +372 7313344)