Uudised

Ülikoolid sõlmisid kokkuleppe mõjukate arendusprojektide nõustamiseks

Foto: Eesti Maaülikool

Täna, 21. novembril sõlmisid Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool Hea Teadustava kokkuleppe, mis reguleerib erialaselt kompetentse toe pakkumist ülikoolide poolt Eestis kavandatavate suurprojektide arendamiseks.

Eesti ülikoolid on jõudnud arusaamale, et Eestis läbi viidavad rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised arendusprojektid, nagu puidurafineerimistehas jt, kasutavad paratamatult olulisel määral meie väikeriigi ressursse ja nendega kaasnevad suured sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnamõjud. Et tegemist on projektidega, milleta on raskendatud Eesti majanduslik areng ja ühiskondlik edenemine, soovivad ülikoolid oma pädevusega selliseid projekte abistada.

„Sageli pöördutakse abipalvetega ühe või teise ülikooli poole, ent meie jaoks on oluline rõhutada ülikoolide ühist kompetentsi, teadmust ja valmisolekut suurprojekte toetada ning tagada uuringuteks vajalik interdistsiplinaarne ja erialane kompetents,“ rääkis Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen. Lähtudes olemasoleva parima kompetentsi kasutamise soovist ja üldistest teaduseetika põhimõtetest, hakkavad ülikoolid teemade teaduslike seisukohtade läbitöötamiseks ja tulemuste ühtlustamiseks moodustama uurimisgruppe. Samuti määratakse edaspidi seisukohtade avalikustamisel kõneisikud, kes omavad tänu töörühmade aktiivsele koostööle piisavat ülevaadet, et projekte ülikoolide ühise teadmusega toetada.