Uudised

Doktoritöö: ka väike kogus taimekaitsevahendit paneb jooksiklased veidralt käituma

Esmaspäeval, 11. detsembril tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele Ene Toomingu filosoofiadoktori väitekiri teemal „Neurotoksiliste insektitsiidide subletaalne toime põllumajanduslikult oluliste jooksiklaste põhikäitumisele. The sublethal effects of neurotoxic insecticides on the Basic behaviours of agriculturally important carabid beetles.“ Töö eesmärk oli uurida insektitsiidide ehk põllumajanduses kasutatavate taimekaitsevahendite madalate dooside lühi- ja pikaajalisi kõrvalmõjusid röövtoidulise süsiketasjooksiku erinevatele põhikäitumistele.

„Meie katsed näitasid, et jooksiklased on töös testitud insektitsiidide suhtes ülimalt tundlikud. Isegi väga madalad doosid põhjustasid mitmeid olulisi lühi- ja pikaajalisi negatiivseid kõrvalekaldeid mardikate põhikäitumistes. Märkimisväärne langus toimus mardikate puhta toidu tarbimismääras ning käitumusliku termoregulatsiooni võimes,“ rääkis Ene Tooming.

Töö käigus demonstreeriti esmakordselt, et putukate põhikäitumised, nagu üldmotoorne aktiivsus, käitumuslik termoregulatsioon ja puhta toidu tarbimismäär, on tundlikud, väärtuslikud ja kergesti mõõdetavad ökotoksikoloogilised biomarkerid, mis aitavad lisaks lokomotsioonile hinnata röövtoiduliste jooksiklaste toksilise stressi erinevaid tasemeid ja aspekte.

„Põllumajandusmaastikel võivad sellised häired mardikate käitumises otseselt halvendada nende kasulike putukate ökoloogilist kohasust, populatsiooni dünaamikat ja biotõrje efektiivsust,“ lisas Tooming. Tema sõnul tuleks saadud tulemusi kindlasti arvestada integreeritud taimekaitse programmide väljatöötamisel, mis soodustavad kultuurtaimede töötlemist insektitsiidide vähendatud doosidega ja taimekahjurite looduslike vaenlaste maksimaalset ärakasutamist kus iganes võimalik.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub 11. detsembril algusega kell 14.15 aadressil Kreutzwaldi 5-D239. Doktoritöö juhendajad on dr Enno Merivee ja dr Anne Must ning oponent prof Pietro Brandmayr (University of Calabria, Italy).