Uudised

Maaülikool tunnustab väljapaistvaid tegijaid

Foto: Mari-Liis Koemets

Homme, 8. detsembril tunnustab Eesti Maaülikool tänuüritusel silmapaistvamaid ülikoolipere liikmeid ning esmakordselt ka praktika- ja koostööpartnereid.

Kaks suurimat 4800-eurost stipendiumit on välja pannud Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). „Stipendiumi saajad valime eelkõige õppurite uurimisteemade olulisuse järgi, et neil oleks praktiline rakendus igapäevases metsamajanduses,“ rääkis RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

RMK Endel Laasi nimeline stipendium määrati sel aastal maaülikooli kolmanda õppeaasta doktorandile Vivika Kängsepale töö eest „Puude juurdekasvu modelleerimine looduslikult kujunenud lehtpuuenamusega segametsades“, mille juhendaja oli Ahto Kangur. Samuti esimese õppeaasta doktorandile Marili Laasile töö eest „Invasiivsete metsapatogeenide monitooring, diagnostika ja nende populatsioonide struktuur Põhja-Euroopas“, mille juhendaja oli Rein Drenkhan. RMK Heino Tederi nimelise stipendiumi pälvisid metsamajanduse eriala magistrandid Marek Uri ja Sandra Sarapuu.

Lisaks annab Tartu linnapea Urmas Klaas üle Raefondi stipendiumid. Omapoolsed õpirahad annavad laureaatidele üle Baltic Agro, Veski Mati, maaülikooli vilistlaskogu. Parimaid sportlasi pärgab maaülikooli spordiklubi.

Esmakordselt tunnustab Eesti Maaülikool praktika- ja koostööpartnereid, kes on aidanud kaasa ülikooli ja selle tudengite arengule mitmekesiste praktikavõimaluste ja stipendiumitega. „Ettevõtete poolt on see oluline panus ühiskonda ja inimestesse, kes seda tulevikus kujundavad,“ rääkis EMÜ Joosep Tootsi Fondi juhatuse liige Kairit Prits.

Pidulikul tänuüritusel tunnustatakse järgmisi praktika- ja koostööpartnereid: OÜ Voore Farm, Jardin OÜ, AS Tartu Agro, AB Artes Terrae, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Tartu Loodusmaja), RMK Põlula kalakasvatuskeskus, Baltic Agro, AS Kobras, Tajuruum OÜ, Nopri Talumeierei AS, Väätsa Agro AS, Kehtna Mõisa OÜ, Eesti Ehitusinseneride Liit, Riigimetsa Majandamise Keskus, AS Ehitustrust, Tornator Eesti OÜ, Tatoil AS, Hanza Mechanics Tartu AS, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, AS Tartu Agro, AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat), Kalatalu Härjanurmes, Teie Loomakliinikud, AS E-Piim Tootmine (Põltsamaa meierei) ja Västriku Loomakliinik.

Tänuüritus toimub 8. detsembril algusega kell 14.00 Tartus Spark Demo majas.

Fotod: Mari-Liis Koemets