Uudised

Metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald pälvis keskkonnateo tiitli

Foto: Erakogu

Igal aastal juhib Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) keskkonnateo tiitliga avalikkuse tähelepanu keskkonnatemaatikale, tuues välja eredamaid näiteid Eesti ühiskonnast. Sel korral vääris tunnustust maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald, kes paistis möödunud aastal silma sõnavõttudega meedias ning avalikel üritustel, elavdades ja rikastades metsadebatti.

Metsakasvatuse vanemteadur Rosenvald tõi esile seni avalikus arutelus vähem tähelepanu saanud metsade ökoloogilised väärtused ning tutvustas säästva metsanduse tähendust laiemalt. „Teaduslikud uuringud ning argumendid peaksid olema Eesti metsade kaitsmise ja säästliku majandamise aluseks. Tunnustame Raul Rosenvaldi, kes lisaks nõudlikule teadustööle osales aktiivselt ka avalikus metsadebatis, luues niimoodi soodsama pinnase teaduspõhiste otsuste sünniks ning säästva metsanduspoliitika edendamiseks,“ selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Siim Kuresoo.

Veel rõhutasid EKO liikmed keskkonnategu valides, et teadlaste vaba voli oma seisukohti tutvustada ja arvamust avaldada on ühiskonnas äärmiselt oluline.

Tunneme vanemteadur Rosenvaldi aktiivse pealehakkamise ja saavutuste üle uhkust!