Uudised

Maaülikooli roheala saab uue kuue

Mullu oktoobris võeti uuendatud kujul vastu maaülikooli rohelise ülikooli strateegia. Strateegia üks eesmärk on linnaku haljasalade arendamine mitmekesisemaks töö- ja õppealaks ning nende keskkonnasõbralikum haldamine.

“Sel kevadel jõuab järg metsamaja ja spordihoone vahel asuva muruplatsini, et muuta see jalakäija-sõbralikumaks ning ülikooli sordiaretuse-teemalist teadustööd tutvustavaks esindusalaks,“ rääkis maaülikooli rohelise ülikooli töörühma liige Elis Vollmer. Selleks, et maastiku planeerimisel saaks alale istutada eri liike, kuulutatakse välja kujunduskonkurss parima lahenduse leidmiseks.

Konkurss kuulutatakse välja just maaülikooli töötajate ja tudengite hulgas, et kaasata maaülikooli liikmeskonda linnaku arendamisse rohkem. Konkursi eel antakse ette rohelise ülikooli töörühma sõnastatud põhimõtted ja visioon, mille toel saaksid konkursil osalejad planeerida alale õigeid viljapuid ja põõsaid, mis läheksid pinnases kasvama. Selle tarbeks võeti eile 0,7 hektari suuruse ala pinnase eri punktidest mullaproove. Kuna tegu on endise Tähtvere mõisa põllumaaga, on pinnases mingil määral segatud mulda. „Küsimus on ka selles, kas siinse maastikuehituse raames on jäänud pinnasesse ehitusprahti ja muud või on tegu nii-öelda puhta mullaga. See on oluline teada, kui soovime alale planeerida puid ja põõsaid,“ selgitas Elis Vollmer.

Eile võetud mullaproovid lähevad edasi mullalaborisse, kus määratakse mulla pH, toitainete sisaldus ja muud mulla omadused. „Kui muld on kas liiga happeline või liiga aluseline, siis teatud liigid ei taha siin eriti kasvada,“ seletas Elis Vollmer tõika, et pinnasesse ei tarvitse istutada taimi, mis näidisalal pikalt kasvada ei saaks.

Eesti Maaülikooli sordiaretuse-alase teadustöö esindusala planeerimise konkurss kuulutatakse välja 2018. aasta märtsiks ning konkursi tähtaeg märgitakse aprilli alguseks. „Praegu valmistame veel ette planeerimiseks vajalikku alusinfot. Proovidest saadud analüüsitulemuste järgi saame anda osalejatele juhiseid, mille pinnalt saaksid nad hakata oma tegevust planeerima,“ lõpetas Elis Vollmer jutu.