Uudised

Segametsade tuleviku teadussuunad selgusid teadlaste ja praktikute koostöös

Foto: Marek Metslaid

Segametsade uurimine on viimastel aastakümnetel oluliselt kasvanud. Samas ei ole teada, kas saadud uued teadmised jõuavad praktikuteni ja kuivõrd on need vastavuses praktikute teadmiste vajakutega.

Üle-Euroopalise uurimistöö raames anti ülevaade praeguste teadmiste hetkeseisust ja käsitleti tuleviku uurimissuundi, toetudes segametsade funktsioneerimist ja majandamist puudutavale kümnele küsimusele. Need küsimused valisid välja ulatuslikku osalusprotsessi kaasatud 168 Euroopa metsamajandajat 22 riigist.

Valdavalt langesid metsamajandajatele kõige enam muret tekitavad teemad kokku nende teemadega, mis on ka praegu enamike uurimisprojektide keskmes. Teemad hõlmasid küsimusi, mis on seotud segametsade majandamisega ja nende rolliga metsade stabiilsuse tagamisel, millega seistakse silmitsi kliimamuutuste ja looduslike häiringute puhul ning ökosüsteemi teenuste pakkumisel ühiskonnale.

Analüüs näitas, et praegused teaduslikud teadmised nende teemade osas on üsna varieeruvad. Eriti vähesed on aga hetketeadmised segametsade majandamisest pikemal ajaperioodil ja majandamisega seotud kuludest. Samuti leiti, et kuigi enamikes uurimisprojektides on püütud hinnata, kas segapuistud on võrreldes puhtpuistutega stabiilsemad või pakuvad rohkem ökosüsteemiteenuseid kui puhtpuistud, on nende erinevusi põhjustavate mehhanismide kohta teave ebapiisav.

Sarnaselt eelnevaga tuvastati teadmiste vähesus ajalis-ruumilisel skaalal, milles on kesksel kohal segametsade vastupanuvõime ja kohanemine kliima- ja keskkonnamuutustega. Tulevaste teadusuuringute kavandamine tuleks läbi viia teadlaste ja praktikute koostöös lähtudes seejuures mõlema poole teadmiste vajakutest.

Uurimistöö viidi läbi COST (European Cooperation in Science & Technology) koostöövõrgustiku projekti „European mixed forests - Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management. (EuMIXFOR)“ raames. Eestist osales uuringu läbiviimises Eesti Maaülikooli vanemteadur Marek Metslaid (EMÜ metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli vanemteadur).

Originaalviide: Coll, L., Ameztegui, A., Collet, C., Löf, M., Mason, B., Pach, M., Verheyen, K., Abrudan, I., Barbati, A., Barreiro, S., Bielak, K., Bravo-Oviedo, A., Ferrari, B., Govedar, Z., Kulhavy, J., Lazdina, D., Metslaid, M., Mohren, F., Pereira, M., Peric, S., Rasztovitsv, E., Short, I., Spathelf, P., Sterba, H., Stojanovicz, D., Valsta, L., Zlatanov, T., Ponette, Q. (2018). Knowledge gaps about mixed forests: What do European forest managers want to know and what answers can science provide? Forest Ecology and Management, 407, 106−115, doi: 10.1016/j.foreco.2017.10.055

Loe täispikka artiklit SIIT