Uudised

Kolm maaülikooli stardiprojekti pälvisid uurimistoetuse

Igal aastal eraldab Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu personaalseid uurimistoetusi erinevatele projektidele. Seda neljas – bio- ja keskkonnateaduste, loodusteaduste ja tehnika, terviseuuringute ja ühiskonnateaduste ja kultuuri – valdkonnas. Tänavu välja valitud neljakümne kahe uurimistoetuse saaja hulka jõudis ka kolm Eesti Maaülikooli olulist stardiprojekti.

Esiteks hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli vanemteadur Alo Laasi plaan asuda modelleerima järvede süsinikuvoogusid vees lahustunud gaaside pidevmõõtmiste alusel. Samuti mullateaduse õppetooli teaduri Karin Kaueri projekt mulla orgaanilise aine stabiilsusest. Rahastuse teenis ka projekt „Metsapatogeenide mass-invasioonid Põhja-Euroopasse: uute patogeenide varane tuvastamine, nende saabumisteede ja –viiside määratlemine ning tõkestusvõimaluste otsimine“, mille eestvedaja on metsakasvatuse ja –ökoloogia õppetooli dotsent Rein Drenkhan.

Projektide hindamisnõukogu esimehe Andres Koppeli sõnul on tänavu algavad uurimisprojektid väga olulised nii uurimisraha saanud teadlastele kui ka Eesti teadussüsteemile. „Selle taotlusvooru juures oli rõõmustav taotluste väga kõrge tase. Piiratud uurimistoetusteks kasutatava raha hulga kohta oli konkurss väga kõrge ja palju tugevaid taotlusi jäid rahastamata. Vähemasti sama palju projekte, kui raha sai, väärinuks oma hea taseme poolest samuti toetust,“ lisas Koppel.

Oleme õnnelikud uurimistoetust saanud Eesti Maaülikooli projektide ning nende eestvedajate üle. Soovime edukat projektide elluviimist ning põnevaid teadusavastusi!

Kõigi 2018. aastal rahastust saanud projektidega on võimalik tutvuda SIIN