Uudised

Transpordisektor tarbib üha enam biometaani

Eesti Maaülikoolis kolmapäeval, 24. jaanuaril toimuv teabepäev „Rohegaas 2018“ keskendub biometaani tootmisele, jaotamisele ning tarbimisele transpordikütusena.

Kokkusaamisel on olulisema teemana vaatluse all biogaasi kasutamise võimalused. Samuti kõneldakse riigipoolsest toetusest, mida pakutakse taastuva kütuse kasutuselevõtuks.

Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskuse juhataja Elis Vollmeri sõnul on biometaan täna riigi poolt tõsisemalt fookusesse võetud, et aidata kaasa gaasil baseeruva transpordi levikule Eestis. „Kindlasti soodustab seda asjaolu, et kahe aastaga peab Eesti taastuvenergial põhineva transpordi osakaal tõusma seniselt ühelt protsendilt kümneni. Paralleelselt investeerib biogaasi tootmisesse ka põllumajandussektor, mis biometaaniks puhastatuna ning maagaasi võrgu kaudu levitades suudaks tagada suure osa Eesti gaasitranspordi vajadustest,“ rääkis Vollmer.

Tanklate rajamisega üle Eesti suureneb gaasi kui transpordikütuse kasutus, sest paralleelselt biometaaniga pakutakse rajatavates tanklates ka surugaasi. „Nii mõnigi tartlane, pärnakas või tallinlane on märganud linnaliini busse, millel on katusel kummalised mahutid. Need on surugaasil töötavad bussid, mis on keskkonnasõbralikud ning võimaldavad vaid ühe lisasammuga muuta kogu ühistranspordi roheliseks ja CO2 neutraalseks,“ kirjeldas Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhtivkoordinaator Siim Umbleja. Biometaan on aga keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.

Lisaks biogaasi olulisust, võimalusi ja arenguperspektiive puudutavatele ettekannetele näitavad mitmed tootjad ja kasutajad teabepäeval eri suuruses biogaasil töötavaid busse ning sõiduautosid. Teabepäev toimub algusega kell 10.00 aadressil Kreutzwaldi 5, sõidukite demonstratsioon algab umbes 14.30.

Ürituse korraldavad koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Eesti Maaülikool ning valdkonna arengu toetajad.