Uudised

Millega seisavad silmitsi loodusturismi edendajad?

Foto: Pexels

Eesti Maaülikoolis teisipäeval, 13. märtsil toimuv teadus-praktiline konverents „Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis“ keskendub loodusressursi mõistlikule ja jätkusuutlikule kasutamisele.

Esimest korda toimuva konverentsi idee on analüüsida loodusturismi tänast olukorda ja tulevikuvõimalusi. Lisaks tuua kokku valdkonna esindajad erinevatelt tasanditelt, et üheskoos läbi mõelda tee loodushoiu ja turismi instituudi loomisest, millest täitub tänavu kaheksakümmend aastat. „Kiiresti linnastuvas maailmas on Eesti looduslikud ökosüsteemid väärtus, mille jätkusuutlik kasutus kasvavas turisminduses toob leiva lauale ka paljudele meie järeltulevatele põlvedele,“ rääkis maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli juhtivprofessor Tiiu Kull.

Maaülikooli loodusturismi lektor Marika Kose sõnul on valdkonna suurim murekoht loodusressursi mõistlik ja jätkusuutlik kasutamine. „Loodusturism ei ole ainult väikestes rühmades varahommikul linde vaatlevad välismaalased – looduses puhkab ja ammutab energiat kogu Eesti elanikkond. Inimestele loodusalaste teadmiste andmine, turismi ja rekreatsiooni koormus loodusele, viimasest arusaamine ja selle parandamine on samuti probleemid, millega tegeleda. Maaülikool vajab loodusturismi teaduslike uuringute planeerimiseks kvaliteetset sisendit kõigilt selles sektoris tegutsevatelt tegijatelt,“ selgitas ta.

Seetõttu otsitaksegi maaülikooli poolt võõrustataval konverentsil vastust küsimustele nagu kuidas eristuda tulevikus vastutustundliku, keskkonnahoidliku ja senisest teadlikuma turismi eestvedajana. Samuti, kui suur on meie võimalus saavutada konkurentsivõime turismitoodete ja –teenuste arendamise tagajärjel, et toimiks väärtusahelapõhine biomajandus.

Konverents „Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis“ toimub 13. märtsil algusega kell 10.00 Eesti Maaülikooli peahoone (Kreutzwaldi 1a) aulas. Konverentsi rahastavad Eesti Maaülikooli ASTRA projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus“ ja Keskkonnaamet.

Konverentsi videoülekannet on võimalik jälgida http://video.emu.ee/  
 

Lisainfo: Marika Kose, Eesti Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli lektor, tel: +372 5656 1373.​