Uudised

Maaülikoolis pidas avaliku loengu peaminister Jüri Ratas

Foto: Andri Küüts

Täna, 20. märtsil külastas Eesti Maaülikooli peaminister Jüri Ratas, kes pidas avaliku loengu teemal „Eesti EL Nõukogu eesistumine ja tulevik Euroopa Liidus“. Ratase sõnul oli Eesti eesistumine 2017. aasta juulist detsembrini taasiseseisvunud Eesti suurim koostööprojekt era- ja avaliku sektori vahel.

Loengus analüüsis peaminister eesistumise nelja suuremat eesmärki, milleks olid avatud ja uuendusmeelse majandusega, turvaline ja kaitstud, kaasav ja kestlik ning digitaalne Euroopa. Samuti puudutas Ratas eesistumise perioodil toimunud olulisemaid kohtumisi Tallinnas ja Euroopas.

Peaminister Ratas oli arvamusel, et eesistujariigi peamine ülesanne on silla ehitamine ja ühisosa leidmine küsimustes, milles jäävad Euroopa Liidu riigid sageli erinevatele seisukohtadele. Ühe sellisena tõstis Ratas esile migratsioonipoliitika.

„Oli teemasid, näiteks kaitse ja julgeolek, digitaalvaldkond ja idapartnerlus, mis arenesid meie eesistumise ajal kindlasti edasi,“ rääkis Ratas. Ta lisas, et peale poolt aastat on Eestil kindlasti enam kontakte, kellele tulevikus toetuda. Samuti on teemad, mis Eesti eesistumise ajal lauale toodi, aktuaalsed ka nüüd, mil eesistujaks on Bulgaaria.

Vestlusringis esitati küsimusi peamiselt kõrghariduse rahastamise teemal, mis on peaministri sõnul haridus- ja teadusministeeriumi ja rahandusministeeriumi päevakorras. Küsimusele, kas Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust jääb viimaseks selliseks lahkumiseks, Ratas ühest vastust anda ei osanud. „Kindlasti andis Brexit Euroopa riikidele suure õppetunni sellistes keerulistes olukordades tegutsemiseks.“ Peaminister jäi arvamusele, et Euroopa Liidust lahkumine on kindlasti keerulisem, kui liidus püsimine.