Uudised

Ökoloogid arutlevad probleemidest globaalselt muutuvas maailmas

Foto: Pexels

Reedel, 20. aprillil toimuva XIII Eesti ökoloogiakonverentsi keskmes on ökoloogiaalased uuringud ja nende seos lahendamist vajavate probleemidega, nagu kliimamuutuste mõju ja veekogude seisund.

Ettekannete lai temaatika annab ülevaate erinevate koosluste, organismide ning süsteemide toimimisest maismaal ja vees, puudutades sh ka praktilisi vaatenurki. Teiste seas arutletakse näiteks kliimasoojenemise üle, mis on ökoloogiliste uuringute üks tulipunkte. „Seetõttu käsitletakse temaatikat nii Pariisi kokkuleppe täitmiste järgsest kui ka taimestiku ja atmosfääri vastastikmõjude vaatepunktist,“ rääkis ökoloogiakonverentsi meediajuht Marko Mägi.

Mägi sõnul on Eesti niidud, mis on sajandeid olnud meie loodusmaastiku osad, viimase sajandiga oluliselt muutunud. „Teisenenud on ka niitude funktsioon – kellele, miks ja kas üldse on niitusid vaja.“ Paratamatult on inimene üks osa globaalsetest süsteemidest, mistõttu kannavad kõik teemad inimmõju pitserit. „Hoopis vähem teame, kuidas on kujunenud inimese enese-evolutsiooniline elutempo, mil määral on see seotud ökoloogiliste protsessidega ja kuidas aitavad uuringutele kaasa kunagised antropoloogilised mõõtmised ja uuemad geenivaramusse kogutud andmed,“ sõnas Mägi.

Eesti Maaülikooli teadur Anu Kisandi ettekanne avab järvesetete fosforiuuringute tulemusi. Kisandi sõnul esineb fosfor erinevates keemilistes vormides, millel on ka erisugune võime fosforit järvevette vabastada ja nii kogu järveökosüsteemi mõjutada. Nii arutletakse, millised võiksid olla järve seisukohalt mõistlikud näidustused setete eemaldamiseks ning probleemid ja võimalused setete kasutamisel. Eesti Maaülikooli teadur Anu Kisandi ettekannet "Fosfor järvesetetes - probleem või võimalus?" selgitav artikkel SIIT

Päeva lõpetab ülevaade looduspõhiste lahenduste rakendamisest Eestis, samuti analüüsitakse ökoloogia õpetamist koolides ning teadlaste sõnumite võimalikku mõju üldsusele.

XIII Eesti ökoloogiakonverents toimub 20. aprillil Tartus Dorpati konverentsikeskuses. Konverentsi ettekanded on eesti keeles, aidates kaasa erialase teaduskeele edendamisele. Ettekanded on mõeldud nii teadlastele, ametnikele, õpetajatele kui ka üliõpilasele-õpilastele. Ajakavaga saab tutvuda siin: http://ecolchange.emu.ee/xiii-okoloogiakonverents/

Konverentsi korraldavad Eesti Ökoloogiakogu, teaduse tippkeskus EcolChange, Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool.

Lisainfo:

Korralduslikud küsimused: Tiia Kurvits, e-post tiia.kurvits@emu.ee, tel +372 55908819

Meediasuhtlus sisuteemadel: Marko Mägi, e-post marko.magi@ut.ee, tel +372 5207589