Uudised

Tervisepäev seadis keskmesse töötajate heaolu ja töövõimekuse

Õppeprorektor Endla Reintam pani oma füüsilise võimekuse proovile. Foto: Andri Küüts

Igal kevadel tähistatakse ülemaailmset tervisepäeva (World Health Day), et tuua päevakorda kogu maailma hõlmava tähtsusega terviseteemasid. Sündmuse valguses toimus üleeile, 25. aprillil maaülikoolis esimene tervisepäev, eesmärgiga tõsta teadlikkust ning säilitada ja parandada töötajate tervislikku seisundit.

Hea Une Keskuse unenõustaja ja -tehnoloog Kene Vernik andis nõu, kuidas saavutada parem tervislik seisund hea unega. Et unetusega kaasnevad sageli tähelepanu- ja keskendumishäired, mis mõjuvad negatiivselt nii isiklikule elule kui ka tööle, rääkis Vernik, kuidas meile vajalikku uneaega kindlaks teha ja järgida. Lisaks said töötajad näpunäiteid lühiajaliste ja mööduvate unehäiretega tegelemiseks.

Fysiokeskus OÜ füsioterapeut ja Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala õppejõud Kadri Medijainen rääkis seevastu peamistest pidevast istumisest tulenevatest tervisekaebustest ja nende tekkimise vähendamise võimalustest töökeskkonnas. Koos prooviti läbi harjutused, millega oma keha iga pooltunni järel kosutada ning suurendada liikumist tööpäeva keskel.

Tervisepäeva lõpetas OÜ Katriito nõustamis- ja psühhoteraapiakeskuse ning Tartu Ülikooli Kliinikumi kliiniline psühholoog Inga Ignatieva loenguga terve psüühika säilitamisest igapäeva töörutiinis. Selgus, et tööstressi tekkimiseni võivad viia mitmed psühhosotsiaalsed ohutegurid, nagu tööalased suhted, rollikonflikt ja võimetele mittevastav töö, mis põhjustavad aja jooksul muutusi töötaja psühholoogilises seisundis ning viivad halvemal juhul läbipõlemiseni. Veel andis psühholoog nõu, kuhu ja kelle poole pöörduda tööstressi ilmnemisel.

Lisaks oli töötajatel võimalus osaleda tervisemessil, kus mõõdeti kolesterooli, hemoglobiini ja veresuhkru taset ning vererõhku ja kehakoostist, tehti jalgade diagnostikat ja õpiti elustamisvõtteid. Kohapeal pani EMÜ spordiklubi proovile ka töötajate füüsilise võimekuse. 

Töökeskkonna peaspetsialist Sigrit Dugini sõnul sujus tervisepäev plaanipäraselt ning osalejatelt saadud tagasiside on olnud positiivne. „Olen väga tänulik töötajatele, kes leidsid oma tihedas graafikus aega ning tulid end täiendama. Usun, et tervisepäeval võiks osaleda ka juhul, kui tervislik seisund on väga hea, kuna keskendume siiski terviseprobleemide ennetamisele ja teadlikkuse tõstmisele.“ Olulise mõttena toonitas Sigrit, et kolleegi tuleb tema murede juures märgata, toetada ja julgustada. „Magamatus, ebaergonoomilisest töökeskkonnast põhjustatud tervisekaebused ja stressirohke töö mõjutavad suurel määral töötaja heaolu. Kui õigeaegselt probleemi ei teadvustata, võib see tekitada lumepalliefekti ning hiljem on tagajärgedega tegelemine keerulisem ja aeganõudvam,“ lisas ta.

Tänu positiivsele tagasisidele ja aktiivsele osalusele püüab personaliosakond tervisepäeva traditsiooniks muuta. „Loodan, et järgmisel aastal on osalejaid veelgi rohkem ja kohale tulevad ka need töötajad, kes sel aastal tulla ei saanud või ei soovinud,“ lõpetas Sigrit.

Tervisepäeva kohta saab tagasisidet anda SIIN. Vastama on oodatud ka töötajad, kes tervisepäeval ei osalenud. 

 

Fotod: Andri Küüts ja Mari-Liis Koemets