Uudised

Tudengid loovad maaülikoolis äriplaani sotsiaalsetele ettevõtetele

Foto: Tarmo Pilving
Hara allveelaevabaas Lahemaal.

Eelmisel nädalal alustasid Eesti jt Euroopa ülikoolide, nagu Rumeenia ja Holland, tudengid sotsiaalse ettevõtluse intensiivprogrammiga Lahemaa rahvuspargis. Programmi eesmärk on leida rahvuspargist probleeme ning murekohti, mida saaks sotsiaalse ettevõtluse abil lahendada või leevendada.

Kuni täna kell 18.00 leiab rahvusvahelise tudengkonna maaülikooli metsamajast, kus töötatakse välja äriplaani sotsiaalsetele ettevõtetele. Rühmatööd võimaldavad õppida erinevate erialade üliõpilastelt ja praktikutelt, arendades nii ettevõtlusoskusi kui ka sotsiaalset teadlikkust.

Eesti Maaülikool on olnud juhtivpartner mitmetes väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (SME) võrgustike ja ettevõtluse arendamise projektides, k.a kogukondlik turism ning kohalike, piirkondlike ja piiriüleste klastrite loomine maapiirkondade turismivõrkude suutlikkuse arendamiseks. Kursus on oluline, viies kokku kohalikud ettevõtted ja üliõpilased, kes aitavad ettevõtjatel omandada pädevusi sotsiaalsest ettevõtlusest ja äriplaneerimisest.

Probleeme, mida Lahemaal sotsiaalse ettevõtluse abil lahendada, kaardistasid tudengid mitmeid. „Näiteks on küsimus, kuidas kaasata kohalikku kogukonda enam turismiteenuste pakkumisse. Kuna turismihooaeg on Lahemaal üürike, tuleks leida lahendusi, mis aitaksid hooaega pikendada, andes kohalikele ettevõtjatele võimaluse töötada jätkusuutlikumalt,“ kirjeldas elurikkuse ja loodusturismi õppetooli nooremteadur Tarmo Pilving. Ta lisas, et välistudengitel tekkis palju küsimusi seoses lagunevate hoonetega, millele tuleks samuti leida sobilik rakendus.

Kõik, kes soovivad sotsiaalse ettevõtluse kohta rohkem teada saada, on oodatud metsamajja rühmatöödega tutvuma.