Uudised

Arhitektid uurivad agraarmaastike teket

Foto: Friedrich Kuhlmann

Esmaspäeval, 11. juunil algab Eesti Maaülikoolis konverents „MODSCAPES“, mis keskendub teadusprojektile maapiirkondade maastike modernistlikest uuendustest Eestis ning maailmas.

Rahvusvahelise projektiga „MODSCAPES“ uuritakse 20. sajandi modernismi mõju maapiirkondade maastikele erinevates poliitilistes režiimides ja riikides, nagu Portugal, Hispaania, Itaalia, DDR, Ukraina, ning koloniaalüksustes, nagu Liibüa, Maroko ja Palestiina/Iisrael. Projekt on rahvusvaheline ning selles osalevad teadlased Itaaliast, Portugalist, Saksamaalt ja Eestist.

Maaülikooli teadlased on seadnud fookusesse põllumajanduse kollektiviseerimise mõju uurimise nõukogude režiimis. Projekti käigus uuritakse maastike ja hoonete pärandeid, 20. sajandil elanud inimeste mälestusi ja arusaamasid ning vaimset kultuuripärandit. Uuring põhineb välitöödel, sh täpsematel juhtumiuuringutel Laeva katsesovhoosis, Äksi kolhoosis „Avangard“ ja Kirovi kalurikolhoosis Viimsis. Samuti kasutavad teadlased uurimiseks riiklikest arhiividest kättesaadavaid materjale.

Eestis on projekti eestvedajaks maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetooli juht Simon Bell. „Projekt on väga põnev ning annab meile võimaluse kasutada mitmeid varajasemaid uuringuid ajast, mil Eesti Põllumajanduse Akadeemia vastutas maaparandusprogrammide eest. Nüüd on tulnud aeg teemat tõsisemalt uurida, eriti, et toonane pärand on maastikes ikka veel olemas,“ põhjendas Bell.

Arheoloogi Martti Veldi sõnul aitab projekt mõista aega ja muutuste protsessi. „Võimalus koguda teadmisi ja mälestusi inimestelt, kes elasid nõukogude režiimi ajal, on minu jaoks üks väärtuslikemaid aspekte kogu uuringus,“ sõnas ta.

Konverents tähistab projekti „MODSCAPES“ jõudmist keskpunkti. Eesmärk on meelitada ligi teisi kaasaegsete maastikega seotud teadlasi, praktikuid, otsustajaid ja kodanikke; anda ülevaade erinevatest juhtumiuuringutest ja lähenemisviisidest ning tugevdada Modscapesi rahvusvahelist võrgustikku.

Konverents toimub 11. juunil algusega kell 18.00 Eesti Maaülikoolis ning jätkub 12.–13. juunil Eesti Rahva Muuseumis. Programmiga on võimalik tutvuda https://modscapes.eu/conference2018/programme/. Projekti rahastab HERA teadustööprogramm.

Lisainfo:

Simon Bell, Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetooli juht, tel: +372 731 3136

Martti Veldi, Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool, tel: +372 56613836