Uudised

Maaülikooli teadlane aitab lahendada toidu raiskamise probleeme Euroopas

Foto: Erakogu
Reelika Rätsep

Euroopa Komisjoni​ põllumajanduse ja maaelu arengu direktoraat valis Eesti Maaülikooli teadlase 20 eksperdi hulka, kes hakkavad lahendama põllumajandusliku toorainekao ja toidu raiskamise probleeme.

Euroopa põllumajandusalase innovatsiooni ja partnerluskogu (EIP-AGRI)fookusgrupis "Reducing food loss on the farm" asub tööle Polli aiandusuuringute keskuse teadur Reelika Rätsep. Fookusgrupp alustab tööd septembris. Töörühma üheks esimeseks ülesandeks on kaardistada ja selgitada välja tegurid, mis taimse tooraine ja toidu kadusid põhjustavad. Muu hulgas tuleb grupi liikmetel koostada strateegiad taimsete toiduainete kadude vähendamiseks põllumajandusettevõtte tasandil, alates põllukultuuride ja sortide valimisest ja istutamisest kuni koristamiseni ja toote tarnimiseni.​

EIP-AGRI töötab Euroopa Komisjoni juures konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku põllumajanduse ning metsanduse edendamisel. Eesmärk on saavutada vähemate ressurssidega rohkem, seisab partnerluskogu veebilehel. Teisisõnu, kogu aitab tagada pideva varustatuse toidu, sööda ja biomaterjalidega nii, et ei toimuks liigset raiskamist ja et see oleks kooskõlas loodusega.