Uudised

Ilmus kariloomade pidamisruumi õhukvaliteedi käsiraamat

Juuni alguses ilmus kirjastuses CRC Press (Taylor & Francis Group) Austraalia Lõuna-Queenslandi Ülikooli abiprofessori Thomas Banhazi, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Andres Alandi ning Hannoveri Veterinaariaülikooli emeriitprofessori Jörg Hartungi ühistoimetatud käsiraamat „Air Quality and Livestock Farming“ (372 lk). Raamat annab põhjaliku ülevaate loomade pidamiskeskkonda iseloomustavast kompleksnäitajast – õhu kvaliteedist – koos analüüsiga selle mõjust loomade, inimeste ning ökosüsteemide tervisele ning heaolule.

Käsiraamat on kirjutatud kõigile, kelle igapäevane töö, uurimistegevus või õppetöö on seotud farmis mugava, tervisest ja heaolust hooliva pidamis- ja töökeskkonna korraldamise ja tagamisega. Oma teadmisi saavad teose abil täiendada farmijuhid ja -töötajad, loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini valdkonna teadlased, põllumajanduspoliitikat kujundavad ning seda ellu viivad ametkonnad, loomaarstid ja nõustajad, ning loomulikult vastavate erialade tudengid.

Käsiraamatus leiavad kõige laiemat käsitlemist pidamiskeskkonnas tekkivad/leiduvad tolm, vesiniksulfiid, ammoniaak ja mikroorganismid, kuid vaadeldakse ka teisi sisekliima näitajaid. Eraldi peatükid on pühendatud sisekliima ebasoovitavate näitajate kontrollimisele ja vähendamisele, farmis elavate loomade ja töötavate inimeste tervise ning heaolu riskide maandamisele.

Käsiraamatu Euroopast, Austraaliast ja USA-st pärit autorite hulgast tunneb lugeja kindlasti ära mitmeid rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud spetsialiste ja teadlasi, kelle panust raamatu sisusse on raske ülehinnata.

Trükise sisustruktuuri ning toimetajate taustaga saab lähemalt tutvuda kirjastuse veebilehel: https://www.crcpress.com/Air-Quality-and-Livestock-Farming/Banhazi-Aland-Hartung/p/book/9781138027039