Uudised

Maaülikooli üliõpilastööd tunnustati betooniühingu preemiaga

Foto: Eesti Betooniühing
Vasakult TMB Element juhataja Toivo Annus, preemia pälvinud üliõpilane Sergei Nazarenko.

Möödunud nädalal pälvis maaülikooli inseneriõppe tudeng Sergei Nazarenko Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia, mis on loodud, et edendada ning muuta betooni ja betoonehitust käsitlev õppetöö tulemusrikkamaks. Lõputöö „Täiteainete mõju betooni külmakindlusele ja survetegevusele“ juhendaja oli maaülikooli lektor Vello Pallav.

Käsitletud teema on lektor Pallava sõnul tõstatunud otseselt ettevõtte TBM Element ettepanekul, et uurida betooni külmakindlust mõjutavaid faktoreid. „Töös püstitatud hüpoteesid, et täitematerjali kvaliteet mõjutab betooni külmakindlust ja manustatud õhusisaldus suurendab teatava määrani betooni survetegevust, leidsid töös sooritatud katsete käigus kinnitust,“ lisas Pallav.

Lisaks said 2018. aasta üliõpilaspreemiad kaks Tallinna Tehnikaülikooli inseneriõppe magistritööd. Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiate preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1. Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.