Uudised

Maaülikool pikendas sisseastumisperioodi

Alates tänasest, 6. augustist algas täiendav vastuvõtt Eesti Maaülikooli üheksale kõrghariduse esimese astme õppekavale. Avaldusi saab esitada 15. augustini (k.a) ning kandideerima on oodatud äsja keskhariduse omandanud gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetajad kui ka edasiõppevõimalusi otsivad täiskasvanud õppijad.

Vastuvõtt toimub järgmistele õppekavadele: aiandus, geodeesia ja maakorraldus, kalandus ja vesiviljelus, loomakasvatus, metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, tehnika ja tehnoloogia ning vesiehitus ja veekaitse.

„Loodame lisaks leida motiveeritud tulevasi üliõpilasi, kes soovivad õppida praktilist eriala ning ei ole veel seni leidnud sobivaid õppimisvõimalusi,“ rääkis õppeosakonna peaspetsialist Eda Aitsen.

Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul (vaata lähemalt SIIT). Mõnele õppekavale sisseastumiseks võib olla vajalik 16. augustil toimuv vastuvõtukatse matemaatikas (loe SIIT), kui ei ole sooritatud laia matemaatika riigieksamit. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 17. augustil ning oma õppimatulek tuleb kandideerijatel kinnitada kahe päeva jooksul, hiljemalt 19. augustil.

Magistriõppesse toimub täiendav vastuvõtt õppekavadele, millel on 8. augusti seisuga täitmata õppekohti. Avaldusi saab kohtade olemasolul esitada 13.–19. august. Vastuvõtutingimused on samad nagu korralise vastuvõtu puhul. Kui kandidaat peab sooritama vastuvõtukatse, siis toimub see 22. augustil ning vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 23. augustil. Õppimatulek tuleb kinnitada kahe päeva jooksul.

Lisainfo: Eda Aitsen, õppeosakonna peaspetsialist, 731 3048, vastuv@emu.ee