Uudised

Kuus EMÜ tudengit said Rotalia stipendiumi

Foto: Korporatsioon Rotalia
2017/2018 õppeaasta stipendiaadid

Eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA, Seattle) andis reedel, 14. septembril, Tartus üle 2017/2018. õppeaasta stipendiumid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilastele. Eesti Maaülikoolist tunnistati stipendiumi a’ 2 000 eurot vääriliseks 6 üliõpilast:

  • Gerly Annok – metsandus- ja maaehitusinstituut, geodeesia ja maakorralduse õppekava, 1. aasta magistrant (soovitaja/juhendaja dots Natalja Liba)
  • Laura Pihlak – metsandus- ja maaehitusinstituut, metsanduse õppekava, 2. aasta üliõpilane (teadur Jürgen Aosaar)
  • Matis Pääslane – veterinaarmeditsiini ja loomaksavatuse instituut, veterinaarmeditsiini integreeritud õppekava, 2. aasta üliõpilane (prof Mati Roasto)
  • Siim Sepp – põllumajandus- ja keskkonnainstituut, tootmise ja turustamise õppekava, 2. aasta üliõpilane (lektor Kadri Just)
  • Tuuli-Ly Tähtjärv – veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduainete tehnoloogia õppekava 2. aasta üliõpilane (juhendaja Alice Haav)
  • Pia Katharina Vaan – põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekava 2. aasta üliõpilane (vanemteadur Ülo Väli)

Stipendiaadid valiti konkursi korras välja nende üliõpilaste seast, kes k.a aprillikuu seisuga olid päevase õppevormi 2. aasta bakalaureuseastme, integreeritud õppe eelviimase aasta või magistriastme 1. aasta üliõpilased ning kes esitasid fondi stipendiumikonkursile vormikohase sooviavalduse 3. maiks 2018. aastal.

Kokku saavad selleks õppeaastaks avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, EMTA ja EKA) üliõpilased fondist kokku 50 stipendiumi kogusummas 100 tuhat eurot, mis on üks suuremaid eraannetusi Eesti üliõpilastele. Viimasel viiel aastal on see summa kokku olnud pool miljonit eurot. 

Edu õpingutes stipendiaatidele ja tänu nende soovitajatele/juhendajatele! 

Täiendav teave fondist rahastajatest ja stipendiaatidest Rotalia veebilehel SIIN.