Uudised

Kuratoorium kiitis maaülikooli tegevuse heaks

Eesti Maaülikooli arenguid jälgiv ja nõu andev kuratoorium pidas oma istungi 14. septembril, et võtta kokku aasta ülikoolielus. Kogu liikmed loetlesid nii positiivseid muutusi kui ka negatiivseid trende, andes lõplikuks hinnanguks üksmeelselt "hea".

Positiivse poole pealt tõid kuratooriumi liikmed välja ülikooli majandusliku jätkusuutlikkuse, veterinaaria kliinilisele õppele rahastuse leidmise, õppetöö kvaliteedi paranemise ning ülikooli maine hoidmise.

Vajakajäämistest leidis käsitlemist demograafilisest olukorrast tingitud tudengite arvu langus. Leiti ka, et koostöö ettevõtetega nii õppetöö kaasaegsena hoidmisel kui praktikakohtade leidmisel saaks olla veelgi parem ning et et ülikoolil võiks olla rohkem ühiskonnas tunnustatud arvamusliidreid. Toodi näiteid, et aasta vältel on küll nähtud televisioonist ja kuuldud raadiost esinemas maaülikooli väga häid spetsialiste, kuid neid võiks olla rohkem.

Eesti Maaülikooli kuratooriumisse kuuluvad: Madis Ajaots (esimees), Tiina Saron (aseesimees), Margus Ameerikas, Tanel-Taavi Bulitko, Veljo Ipits, Toomas Kevvai, Margo Külaots, Reno Laidre, Toomas Lepp, Lembit Lump, Andres Onemar, Ivari Padar, Tiina Toomet, Jaan Õunapuu, Helir-Valdor Seeder.