Uudised

Maaülikool pakub ettevõtlusnädalal rikkalikku programmi

Tartu iga-aastase ettevõtlusnädala raames toimuvad maaülikooli linnakus 2.–5. oktoobrini harivad seminarid. Esindatud on valdkonnad, nagu bio- ja maamajandus, geodeesia ja maakorraldus ja puidutehnoloogia ning ehitus.

Ühe olulisema teemana on vaatluse all ettevõtete juhtimisega seotud probleemid ja väljakutsed, samuti maamajanduslike ettevõtete vaheline potentsiaalne koostöö, mida käsitletakse seminaril „Koostöö ja ühistute juhtimine maamajanduses“. Professor Rando Värniku sõnul on Eestis tervikuna koostööst rääkimine kujunenud justkui moeasjaks, reaalselt tehakse seda aga vähe. „Koostöö saavutamise viisidest rääkimine ja võimalike mõjutegurite esiletoomine aitab aga jõuda lähemale tegelikule koostööle, milles on väga suur osa otsustamisel ja juhtimisel,“ põhjendas ta.

Seminaris „Ehituskonstruktsioonide labor – hea koostööpartner ettevõtetele“ tutvustatakse laboris läbiviidud lõputööde katseid magistrikraadi saamiseks. „Enamus katseid on meil tehtud lähtuvalt ehitusmaterjalide ja –konstruktsioonide tootjate huvist. Neid tulemusi on kasutatud ka tootmises reaalsete konstruktsioonide väljatöötamiseks,“ täpsustas ehitusmehaanika dotsent Alexander Ryabchikov.

Tähelepanu väärivad ka teised maaülikooli seminarid: „GPS ja droonid teevad elu lihtsamaks – kasutamine ehitusgeodeesias“, „Biomajanduse roll Eestis ja muutuvas maailmas”, „Maakasutuse planeerimine ja maakorraldus kui vahendid tootmistingimuste parandamiseks põllumajanduses“ ning „Puidutehnoloogia laborite võimaluste tutvustamine”. Kõik huvilised on oodatud osalema.

Ettevõtlusnädala üritustele saab registreeruda https://www.tartu.ee/et/kalender/ettevotlusnadal_2018