Uudised

Tiina Nõges pälvis aasta akadeemilise naisteadlase aunimetuse

Foto: Ove Maidla

Juba kolmandat aastat valib Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing eelnenud aasta edukaima naisteadlase. Tänavu tunnustati akadeemilise naisteadlase tiitliga maaülikooli hüdrobioloogia professor Tiina Nõgest.  

Tiina Nõges on tuntud teadlane nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Ta juhendab arvukaid projekte, olles rahvusvahelise tasemega ekspert, kes osaleb teaduslikes otsustuskogudes, on kirjutanud üle 200 teadusartikli ning tema töid on tsiteeritud rohkem kui 3000 korral. Nõgese juhendamisel on kaitstud kuus teadusmagistri ja üheksa filosoofiadoktori kraadi. Teda on tunnustatud kahel korral Eesti teaduspreemiaga bio-geoteaduste alal ning kahel korral Raefondi preemiaga. Tiina Nõges on pälvinud 2017. aastal Eesti Maaülikooli teenetemedali.

Aasta akadeemilise naisteadlase aunimetuse eesmärk on väärtustada naisteadlaste teadustegevust ja sellega seotud ühiskondlikku aktiivsust ning tõsta naisteadlaste panust ühiskonnas. Aasta akadeemilise naisteadlase kandidaadi võivad seada üles teadlane ise, tema teadus- või projektitöö rahastaja, struktuuriüksuse juht, vähemalt kaks kõrgkooli esindajat või kaks EANÜ liiget ühisavaldusega.