Uudised

Maaülikooli õppejõud jõudsid „Aasta õppejõud 2018“ konkursil finaali

Dotsent Kadrin Meremäe ja lektor Ene Ilves

Möödunud pühapäeval, 14. oktoobril leidis aset haridus- ja teadusministeeriumi aasta õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab“. Hea meel on tõdeda, et kategoorias „Aasta õppejõud“ valiti üleriigilisel konkursil rohkem kui 60 kandidaadi hulgast kümne finalisti hulka ka kaks maaülikooli õppejõudu – toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent Kadrin Meremäe ja geomaatika õppetooli lektor Ene Ilves. Mõlemat tunnustati galal tänukirjaga hoole, pühendumuse ja suurepärase töö eest.

Kadrin Meremäe ja Ene Ilves tunnevad suurt heameelt neile osutatud au ja tunnustuse eest. Eelkõige tänavad õppejõud aga kursustel osalenud ja osalevaid tudengeid ning toetavaid kolleege, kelle osa kvaliteetsete e-kursuste väljatöötamisel ja läbiviimisel on olnud märkimisväärse tähtsusega. „Need on õppejõud, kes naudivad tudengite õpetamist ja kaasaegsete õpetamismeetodite rakendamist, täiendavad end regulaarselt ning tõstavad õpetamiskvaliteeti. Ja seda mitte ainult tunnustuse saamise eesmärgil,” tõdesid Meremäe ja Ilves.

Õppejõud Meremäe ja Ilves on loonud kvaliteedinõuetele vastavad e-kursused ning töötanud välja tudengite jaoks efektiivse tagasisidesüsteemi. Viimane motiveerib ja toetab kursusel osalejaid, võimaldades üliõpilastel saavutada paremaid tulemusi.