Uudised

Uuendused toiduteaduses lihtsustavad käitlejate töö

Sel kolmapäeval ja neljapäeval toimub Eesti Maaülikooli iga-aastane konverents „Terve loom ja tervislik toit“, mis keskendub uuringute tulemuste tutvustamisele toiduteaduses ja piimakarjakasvatuses.

Kokkusaamise esimesel päeval on fookuses tervislik toit. Teiste teemade seas tutvustab maaülikooli professor Tõnu Püssa uudset meetodit ning seadet liha ja kala värskuse hindamiseks. „Tänapäeval on toidutoormega kaubitsemine globaalne tegevus, mistõttu on liha ja kala värskuse hindamisel esmatähtis, et seda oleks võimalik teha lihtsa, teaduslikult põhjendatud ja taskukohase seadmega,“ rääkis Püssa.

Teisel päeval keskendutakse loomakasvatusele. Näiteks kõneleb veterinaarmeditsiini dotsent Kerli Mõtus karjatervise programmi rakendamisest Eesti piimaveisekarjades. Mõtuse sõnul parandab süstemaatiline programmi kohaldamine loomade tervist ja tootlikkust, suurendades nii ka tootmise majanduslikku tasuvust.

Kahepäevane konverents toob kokku ligi paarsada valdkonnaga seotud teadlast ja praktikut üle vabariigi. „Rahvusvahelisel tasemel teadus on vajalik selleks, et tagada kodumaise toiduainetetööstuse ja loomakasvatuse sektori konkurentsivõime. Seda kõrgetasemelist teadust me läbi konverentsi tutvustada soovimegi,“ põhjendas veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats.

Tiiratsi sõnul tekib teadlaste-õppejõudude ja tootjate-koostööpartnerite aruteludest sünergia. „Ma usun, et meie ühine konverents annab jätkuvalt uusi ja häid mõtteid, kuidas üheskoos veelgi edukamalt tegutseda.“ Ühtlasi toob instituudi direktor esile, et kui mineval aastal tähistati 170 aastat veterinaarhariduse andmise alguses Tartus, saame tänavu tagasi vaadata emakeelse põllumajandushariduse 100. juubeliaastale.

Konverents „Terve loom ja tervislik toit“ toimub 6.–7. märtsil Eesti Maaülikooli peahoones, Kreutzwaldi 1a. Konverentsi toetab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmete raames.

Lisainfo: Marko Kass, konverentsi korraldustoimkonna juht (+372 5045704, marko.kass@emu.ee)

Programm: https://terveloomjatervisliktoit.ee/programm/