Uudised

Maaülikool edendab sotsiaalset ettevõtlust maal

Paljud maapiirkonnad seisavad silmitsi ühiskondlike väljakutsetega, nagu majanduslangus ja kohalike teenuste vähenemine, mistõttu on vaja leida uusi lahendusi maapiirkondade kogukondade toimetuleku parendamiseks. Eesti Maaülikooli lektor ja ERASMUS+ projekti ViseNET juht Lea Sudakova alustas koostöös rahvusvaheliste partneritega projekti sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks maapiirkondades. Eesmärk on selleks luua avatud juurdepääsuga õppematerjal, rahvusvaheline võrgustik ning parimate praktikate juhendmaterjal.

Sotsiaalse ettevõtluse puhul investeeritakse kasum tagasi kohalikku kogukonda. Selleks, et kogukonna vajadusi täielikumalt rahuldada ja inimeste potentsiaali maksimaalselt ära kasutada, on vaja kohalike suutlikkust. Nii on võimalik suurendada nende teadmisi ja oskusi kogukonna aktiveerimise, partnerluse ja võrgustike loomise, ärilise mõtlemise ja sotsiaalse ettevõtluse ühiskondlikust mõjust arusaamisel.

Projekt on suunatud inimestele, keda huvitab maakogukondade arendamine ja säilitamine, kes on valmis kaaluma sotsiaalselt ettevõtlikke lahendusi, et aidata neid inimesi, kellel juba on sotsiaalse ettevõtluse idee või kes on juba kaasatud sotsiaalses ettevõtluses, kuid soovivad omandada uusi oskusi ja teadmisi, et aidata neil paremini oma ettevõtet juhtida. Kavas on kaasata 300 kohaliku kogukonna eestvedajat nii õppetöösse kui teistesse projekti tegevustesse. Tulemused tehakse kättesaadavaks kõigile, kes on huvitatud sotsiaalsest ettevõtlusest ja kogukonna arengust.

Projekti kestus on 03.12.2018–02.06.2021 ning seda rahastab EL Erasmus+ täiskasvanuhariduse strateegilise partnerluse programm.