Uudised

Tähelepanu! Maamessi ajal muutub ülikooli parklates parkimiskorraldus

Taas on lähenemas Maamess (25.–27. aprill) ning teaduspärast kasvab just selle ürituse ajal liikluskoormus maaülikooli linnakus väga suureks. Kel vähegi võimalik, soovitame neil päevil õppehoonete juurde saabuda ilma autota ning osaleda Rohelise Ülikooli korraldataval liikumiskonkursil "Iga kilomeeter loeb!".

Maaülikooli seni väljastatud parkimisload ei kehti Maamessi ajal metsamaja ja spordihoone parklas, teistes parklates kehtivad ka varem väljastatud load. Neil, kel ei ole võimalik ilma autota liigelda, tuleb selleks perioodiks vormistada parkimisluba. Seda saab teha kuni 21. aprillini täites vastava vormi Eesti Maaülikooli Spordiklubi veebilehel: http://sport.emu.ee/yldinfo/spordihoone/maamess-2019/.

Seejärel vormistab spordiklubi taotlejatele load, mis annab õiguse parkida õppehoonete parklates ka Maamessi ajaks kehtestatud tingimustel.

Vormistatud parkimisluba kehtib järgnevates – metsamaja, tehnikamaja, VLI, metsamaja taastuvate loodusvarade ja peahoone – parklates. Võimalusel palume kinni pidada igale instituudile määratud parklast, et vältida parklate ülekoormust! Kui ametisõidukite garažeerimise korrast lähtuvalt peab sõiduk olema pargitud Metsamaja parklasse, siis Maamessi perioodil on lubatud erandkorras sõidukit parkida ka teistesse EMÜ territooriumi parklatesse. Alljärgnevalt lisainfo parklate lõikes:

SPORDIHOONE PARKLA

25.–27. aprillini on parkimine TASULINE ajavahemikus 08.00–17.00. Parkimist korraldab EMÜ spordiklubi.

METSAMAJA TAASTUVATE LOODUSVARADE PARKLA

25.–27. aprillil on parkimine lubatud ainult EMÜ töötajatele ja üliõpilastele väljastatud parkimislubade alusel.

METSAMAJA PARKLA

25.–27. aprillil on parkimine lubatud ainult EMÜ töötajatele ja üliõpilastele väljastatud lubade alusel kuni 13.00. Pärast seda muutub parkimine TASULISEKS ka parkimislubade omanikele. Parkimist korraldab EMÜ spordiklubi.

27. aprillil on parkimine kõigile TASULINE.

TEHNIKAMAJA PARKLA

25.–27. aprillil on parkimine lubatud ainult EMÜ töötajatele ja üliõpilastele väljastatud parkimislubade alusel.

VLI PARKLA

25.–27.  aprillil on parkimine lubatud ainult EMÜ töötajatele ja üliõpilastele väljastatud parkimislubade alusel.

PEAHOONE PARKLA

25.–27. aprillil on parkimine lubatud ainult EMÜ töötajatele ja üliõpilastele väljastatud parkimislubade alusel.

Kontaktisikud:

Load saab kätte alates 22. aprillist kell 13.00 registreerimisankeedis märgitud instituudi kontaktisiku käest.

TUGISTRUKTUUR/KEELEKESKUS - Monika Ojakivi | Kreutzwaldi 1A - rektoraat | +372731 3200
MMI - Anneli Veemees | Kreutzwaldi 5 - 2A4 | +372731 3156
PKI -  Kristel Kirsimäe | Kreutzwaldi 5 - D178 | +372731 3774
VLI - Kairi Marjapuu | Kreutzwaldi 62 - A-104 | +372731 3707
TI - Kerli Plato | Kreutzwaldi 56/1 - A214 | +372731 3333
MSI - Mall Erman | Kreutzwaldi 1A - 040 | +372731 3014


NB! Load on mõeldud ainult maaülikooli töötajatele ja üliõpilastele!

Parkimislubasid saab taotleda 21. aprilli südaööni! Täiendav info ja registreerimisankeet on leitavad EMÜ spordiklubi veebilehe esiküljel (sport.emu.ee).

Täiendav info: Karl Ird, spordiklubi juhataja (tel: 7313 904, karl.ird@emu.ee) ja Toivo Ilves, haldusdirektor (tel: 7313 371, toivo.ilves@emu.ee)