Uudised

Maaülikooli kuratooriumit juhtima valiti tagasi Madis Ajaots

Foto: Risto Mets
EMÜ kuratooriumi esimees Madis Ajaots.

Reedel, 3. mail kogunenud Eesti Maaülikooli kuratoorium valis ühehäälselt kuratooriumi juhikohale tagasi põllumajandusettevõtja Madis Ajaotsa. Aseesimehe kohale kinnitati Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron. Ühtlasi valiti ka ülikooli nõukogu töös osalev kuratooriumi liige, kelleks on soojaettevõtja Margo Külaots.

"Hakkame nüüd tööle!" lausus Madis Ajaots pärast seda, kui oli kuratooriumi liikmeid usalduse eest tänanud. Üheskoos arutati läbi ülikooli viimase aja arengud. Elavat arutelu tekitas hiljuti kehtima hakanud Eesti Maaülikooli seadus. Samuti uus karjäärimudel, mille järgi muutuvad tulevikus õppejõudude ametikohad.

Muu hulgas käsitleti ka murekohti ning leiti, et emakeelse põllumajandusteaduse rahastamist tuleb kiiremas korras parandada. Ühtlasi avaldati toetust algatusele kergitada teaduse rahastamist 1%ni SKTst.

Kuratooriumi volitused kestavad selle aasta lõpuni. Vastavalt hiljuti jõustunud Eesti Maaülikooli seadusele muutub ülikooli juhtimismudel ning kuratoorium kaob. Edaspidi juhivad ülikooli nõukogu, senat ja rektor. Nõukogu on seejuures ülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vastutab ülikooli pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest. Senati ülesandeks saab olema ülikooli akadeemilise elu korraldamine ja vastutus ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest. Rektor jääb jätkuvalt ülikooli seaduslikuks esindajaks, kes juhib ülikooli igapäevast tegevust, lähtudes arengukavast, eelarvest ja teistest strateegilistest dokumentidest.